عکس ها

سند معامله زمین - حاج ابوالقاسم هندوستانی

بسم‌الله تعالی شأنه العزیز

حضور شرعی بهم‌ رسانیدم افقرالسادات والحاج ابوالقاسم الهندوستانی از روی اختیار و التذالرضا مصالحه صحیحه شرعیه و معامده صریحه ملیه اسلامیه نمودم دو ثلث از قنوات مسطوره فی المتن را که در ید تصرف و حیطه تملک خود می‌داشتم به فرزند ارشد کامکارم امیرمحمدعلی بمال المصالحه یکصد اشرفی بیست و شش نخودی سکه مبارکه فتحعلی شاهی یک‌چهار یک نمک و فی الفور در مجلس عقد وجه و مقدار مال المصالحه را از فرزند خود دریافت نمودم و صیغه مصالحه صحیحه شرعیه کما قرره العلماء الاعلام بینی و بینه جاری گردید و یک ثلث دیگر از قنوات مسطوره در متن محصوص است به خود احقر و افقرالسادات والحاج که هر گاه خداوند قادر متعال فرزندی کرامت فرماید منتقل به اوست.

التحریر فی دوازدهم شهر ربیع الاول سنه ۱۲۴۸

مهر: عبده الراجی ابوالقاسم الحسینی  


کلمات کلیدی


نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي:


اطلاعات:

  • مرجع: آرشیو شخصی مرحوم حاج سید محمود ابطحی
  • نویسنده/گردآورنده:
  • نوع مدخل: عکس
  • تاریخ ثبت:1392/11/2

عکسهای مرتبط :

نوشته های مرتبط :

ویدئوها مرتبط :

* هیچ موردی پیدا نشد...