فهرست دانشنامه دفاع مقدس

نوشته‌ها

بیاد شهیدان جعفر سجادیان و علی اصغر سرافراز و غلامرضا کاتوزیان

سینه‌ها آتش فشان درماتم سجادیان یاد مردان خدا دل را کند آتش فشان هر‌دلی درسوگشان‌باشدغمین‌درهر زمان هم سرافراز دلاور هم جوان کاتوزیان نام پاک‌این‌شهیدان‌درجهان‌شد جاودان‌‌ زار می‌نالد دل‌ یـــاران‌ به‌ یاد‌ پـاکشان

سینه ها آتش فشان درماتم سجادیان


بود الحق جعفر سجادیان پاک وامین بر چنین مرد خدا بــادا هــزاران آفرین هم شجاع و مؤمن و هم پیرودین مبین صددرودازمابه‌افرادی‌بدین‌سان‌پاک جان

سینه ها آتش فشان درماتم سجادیان


تابع امر خداوند کریم ذوالجلال بود مداح پیــمبر با صــفا و بـــا کمال پیرو صدیق ختمی مرتبت می‌بود وآل سالها آماده می شد تاکند حاصل وصال

روح پاک و با صفا یش بادالحق شادمان


در ره اهداف قرآن استوار و مستقیم هوشمند‌و‌جان‌بکف‌مردانه‌می‌بود و فهیم پیروی می کرد از جان خط اسلام زعیم‌ داشت ‌تدبــیرکــهنسالان ‌و نیروی جــوان

روح پاک و با صفا یش باد الحق شادمان


بود از آغاز نهضت با همه نیرو به کار می زدی در‌هر‌مقامی‌بر دل‌دشمن شرار در سپاه پاسداران بهر قرآن پاسدار با توانش با کمالش با تفنــگش با بیـان

سینه ها آتش فشان در ماتم سجادیان


سرافراز مبارز همقطار و هم نوا سالها در صحنه ها و بارها درجبهه ها همره کاتوزیان آن پاسدار باوفا یاری دین خدا بنــمــود پیــدا و نـهان

سینه ها آتش فشان در ماتم سجادیان


مکتب اسلام ما این قهرمانان پرورد تا حجاب کفر و الحاد جهــانی بر درد بهر اجرای قوانین جانفدا ها آورد تا عدالت را دهد در عرصــه گیـتی توان

سینه ها آتش فشان در ماتم سجادیان


آفرین بر‌عزم این مردان پاک و راستین خون‌این‌گلها طراوت بخش‌اکناف زمین مرحبا بر رزم یاران امام متقین تا بتابد نورحق در هر زمـان در هر مکان

سینه ها آتش فشان در ماتم سجادیان


بود گردان کمیل از این جوانان سرفراز تا نــدای ارجـــعی آمد زحـی بی نیاز بود ابواب فتوح از همت آنان فراز هر یکی‌شهدشهادت‌کرد ازجان‌نوش جان

سینه ها آتش فشان در ماتم سجادیان


ای‌پدر ای‌مادرو ای‌دختران‌ای همسران خون ما دارد پیامی باختـــر تا خاوران ای پسرهای دلاور ای عزیزان ، سروران از پیامش لاله ها روید کــرانها تا کــران

سینه ها آتش فشان در ماتم سجادیان


پیکر صدپاره ما لاله سان دارد پیام تا که مهدی بر کشد تیغ عدالت از نیام قطره های خون ما کار ستم سازد تمام انتقام خون ما گیرد یقین صــاحب زمان

سینه ها آتش فشان در ماتم سجادیان


ای‌تو زینب دخترم ای‌فاطمه ای‌نور‌عین پیروی‌کرد‌از حسین و پیر‌دوران خمین رفت بابا در پی امر امام خود حسین تا بر آرد ریشه کفر و ستم اندر جـــهان

سینه ها آتش فشان در ماتم سجادیان


با مصائب صبر باید چون خدا با ما بود ای عزیزان صبرتان مفتاح مشکلها بود اجر صابر نزد خالق جنت المأوا بود این‌بود رسم حسینی مکتـــبان آزادگان

سینه ها آتش فشان در ماتم سجادیان


در رثای این شهیدان خون زمنقار قلم وعده داده شاهدان‌را ذوالجلال ذوالکرم جاری‌آمدای‌معانی‌تازدی‌این سان رقم عندرب‌یرزقون وفیض کامل در جنــــان

سینه ها آتش فشان در ماتم سجادیانکلمات کلیدی


نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي:


اطلاعات:

  • مرجع: مهین مهرورزان (نی‌ریز در جنگ)
  • نویسنده/گردآورنده: غلامرضا شعبانپور
  • نوع مدخل: نوشتار
  • تاریخ ثبت:1391/12/3

عکسهای مرتبط :

* هیچ موردی پیدا نشد...

نوشته های مرتبط :

    * هیچ موردی پیدا نشد...

ویدئوها مرتبط :

* هیچ موردی پیدا نشد...