فهرست دانشنامه دفاع مقدس

نوشته‌ها

شهدا سال ۶۱ -دفترچه شعر شهید مجید محمدزاده -تمنا

خواهم امشب من تو را در کلبه ویران خویش

تابدانی خانه‌ام جز کلبه‌ای ویرانه نیست

من برایت شمع باشم، لیک تو پروانه‌ام

حال بر خود بنگرم شمع است و آن پروانه نیست

من تو را خواهم زبهرم ساقی و پیمانه باش

تا که خواهم می خورم من هستم و پیمانه نیست

این دل خونین من تنهاست یا رب تا به کی

بهر این خونین دلم دلدار و یک جانانه نیست

سینه‌ام از اشتیاق روی تو سوزان چو شمع

دارم امیدی فرستی دل که دل دردانه نیست

کنج این ماتم سرا بنشسته‌ام گریان و مست

غیر اشکم خادمی دیگر در این بتخانه نیست

من زتو دارم تمنا تا که گردی یار من

خوب می‌دانم کسی دلسوز این دیوانه نیست

این همه افسانه‌ها گفتیم بهر غیر و دوست

چاره من چیست حرفم غیر یک افسانه نیست

بر مجید زار هر دم بگذری خواهان تست

گرچه می‌گویند این اشعار تو فرزانه نیستکلمات کلیدی


نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي: