فهرست دانشنامه دفاع مقدس

نوشته‌ها

شهدا سال ۶۱ -دفترچه شعر شهید مجید محمدزاده -قیامت

صدا اگر می‌دهم ای وای

ای صد وای

زمردان پلید جمله در وادی

ز نامردی خصم دین و آزادی

الا ای فوج گمراهان در مرداب گمراهی

الا ای همرهان وحشت و ننگین رسوائی

زمین یکروز خواهد مرد

جهان یکروز خواهد مرد

الا انسان

ببین، بشنو چه می‌گویم و در دم چیست

تو خواهی مرد

چراغ عمرت ای انسان خاموش خواهد شد

و تو با هر پلیدی، گمرهی

در قبر می‌مانی

(((

خدای کعبه ای یکتا

ای معبود بی همتا

ای مقصود انسانها

خدا ای رب ابراهیم

ای روزی ده عیسی

خدای کعبه ای یکتاکلمات کلیدی


نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي: