فهرست دانشنامه گردشگری

نوشته‌ها

آب و هوای نیریز

نخستین منبعی که در آن از آب‌وهوای نی‌ریز سخن به میان آمده، مسالک الممالک اصطخری (متوفی ۳۴۶ ه. ق.) است. در آن منبع، نی‌ریز از مناطق سردسیر به شمار آمده است. پس‌ازآن، مقدسی در احسن التقاسیم از مرفه و خوش‌قواره بودن شهرهای ناحیه نی‌ریز سخن گفته است. ابن بلخی که از وضعیت آب‌وهوایی نی‌ریز در سده پنجم هجری قمری خبر داده، هوای آن را معتدل دانسته است؛ اما به گفته مؤلّف نزهه القلوب در سده هشتم، هوای نی‌ریز «به گرمی مایل است». از سده هشتم تا اواخر سده دهم هجری قمری، گزارشی از وضعیت آب‌وهوایی نی‌ریز در دست نیست.

 امین احمد رازی (متوفی ۱۰۱۰ ه. ق.)، در هفت‌اقلیم در توصیف نی‌ریز گفته است: «نی‌ریز به‌حسب آب‌های روان و کثرت درختان بر بسیاری از جاهای بانام و نشان رجحان دارد و بر جنوب آن مقام موضعی است موسوم به تخت چرنداب که محل صحبت احباب و جای معاشرتِ اهل صهباست».

 زین‌العابدین شیروانی (متوفی ۱۲۵۳ ق.) که در نیمه اول سده سیزدهم هجری قمری به نی‌ریز آمده، آب‌وهوای آن را بسیار ستوده و در حدائق السیاحه گفته است: «قصبه‌ای است بهجت آمیز از بلاد فارس، آن قصبه در زمین هموار اتفاق افتاده و اطرافش گشاده است و کوه جنوب و مشرقش نزدیک است آبش خوشگوار و هوایش سازگار است». همچنین در ریاض السیاحه آن را «خوش آب‌وهوا» توصیف کرده است. امروزه نیز نی‌ریز از آب‌وهوای معتدلی برخوردار است و درجه حرارت آن بین حداقل ۵/۴ درجه سانتی‌گراد در زمستان و حداکثر ۴۰ درجه سانتی‌گراد در تابستان در نوسان است.

جهت مشاهده جدول وضع جوی ایستگاه نیریز به بخش عکس گردشگری از دانشنامه نی‌ریز ما توجه فرمایید.کلمات کلیدی


نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي:


اطلاعات:

  • مرجع: کتاب تاریخ و فرهنگ نیریز
  • نویسنده/گردآورنده: محمد جواد شمس نیریزی
  • نوع مدخل: نوشتار
  • تاریخ ثبت:1392/2/28

عکسهای مرتبط :

نوشته های مرتبط :

ویدئوها مرتبط :

* هیچ موردی پیدا نشد...