فهرست دانشنامه گردشگری

نوشته‌ها

تقسیمات کشوری و جمعیت نیریز

شهرستان نی­ریز شامل چهار بخشِ مرکزی، قطرویه، پشتکوه و آباده طشک، و ۹ دهستان و روستاها و آبادی‌های بسیار است.

الف ـ بخش مرکزی

 شامل دو دهستان رستاق و هرگان است و مجموعاً ۵۲۰۹۷ نفر جمعیت دارد. (رستاق ۵۷۹۶ نفر، هرگان ۱۱۲۱ نفر، و شهر نی­ریز ۴۵۱۸۰ نفر)

ب- بخش قطرویه

 شامل دو دهستان ریزآب و قطرویه است و مجموعاً ۱۵۶۰۵ نفر جمعیت دارد. (ریزآب ۱۱۳۶۳ نفر و قطرویه ۴۲۴۲ نفر)

ج ـ بخش پشتکوه

 شامل دو دهستانِ دهچاه و مشکان است. جمعیت این بخش ۸۸۷۵ نفر است. (دهچاه ۳۹۸۰ نفر، دهستان مشکان ۲۶۵ نفر، و شهر مشکان ۴۶۳۰ نفر)

د ـ بخش آباده طشک

شامل سه دهستانِ آباده، حنا (یا تنگ حنا) و بختگان و جمعیت آن ۲۸۶۶۴ نفر است. (آباده ۴۷۳۳ نفر، تنگ حنا ۹۷۵۱ نفر، بختگان ۷۹۶۷ نفر، و شهر آباده طشک ۶۲۱۳ نفر)

بر اساس آمارگیری سالِ ۱۳۸۵ کل جمعیت نی‌ریز ۱۰۵۲۴۱نفر است.

 کلمات کلیدی


نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي:


اطلاعات:

  • مرجع: درگاه ملی آمار ایران
  • نویسنده/گردآورنده:
  • نوع مدخل: نوشتار
  • تاریخ ثبت:1392/2/28

عکسهای مرتبط :

نوشته های مرتبط :

ویدئوها مرتبط :

* هیچ موردی پیدا نشد...