فهرست دانشنامه گردشگری

نوشته‌ها

مسجد حاج سیدعلى - مسجد الزهرا کنونی

این مسجد هنوز قسمتی از شکل معماری گذشته خود را دارا است و تاریخ بنای آن مربوط به قبل از سالِ ۱۰۸۷ ه. ق. بوده است. در این مسجد، دو کتیبه موجود است. کتیبه نخست مربوط به تاریخ بنای آن است که متأسفانه قابل‌خواندن نیست، امّا کتیبه دوم مربوط به تعمیر آن در دوره شاه سلیمان دوم صفوی در سال ۱۰۸۷ ه. ق. است.
«و ان المساجد للّه فلاتدعوا مع اللّه احدا ... [قدامر] به تعمیر هذا المسجد الشریف فی الایام السلطنه و الخلافه نواب ... الاعلی سلطان شاه سلیمان بهادرخان خلّدالله ملکه و سلطانه امیر حیدر ابن المرحوم امیرمحمد صالح النیریزی
 فی شهور سنه سبعٍ و ثمانون و الف من الهجره النبویه ۱۰۸۷».کلمات کلیدی


نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي:


اطلاعات:

  • مرجع: کتاب تاریخ و فرهنگ نیریز
  • نویسنده/گردآورنده: محمد جواد شمس نیریزی
  • نوع مدخل: نوشتار
  • تاریخ ثبت:1392/2/29

عکسهای مرتبط :

نوشته های مرتبط :

ویدئوها مرتبط :

* هیچ موردی پیدا نشد...