فهرست دانشنامه گردشگری

نوشته‌ها

مسجد چنار شاهی -مسجد ولی عصر کنونی

این مسجد در حدود سال ۱۲۵۴ ه. ق. بناشده است. در پایان سی پاره‌ای که توسط عبدالحسین نیریزی کتابت شده، نام این مسجد «فیض علامت» و تاریخ بنای آن، سال ۱۲۵۴ ه. ق. آمده است. این سی پاره وقف این مسجد بوده است.

«... و بعد چون لمعه از لمعات تاییدات الهی و توفیقات ربانی بر ساحت احوال سعادت مال عالی‌شأن رفیع مکان، عزت و سعادت بنیان، زبده الا ماجد و الاعیان، جامع البرّ و الاحسان، سلاله السادات و النجباء [و] العظام، مخدوم الانام آقاسید ابوطالب خلف الصدق فردوس مکان الحاج آقا سید احمد و عالی حضرت پسندیده خصلت گرامی منزلت هدایت و سخاوت نشان آقا محمدجعفر ابن مرحمت پناه کربلایی علی‌محمد تابنده بود در سنه ۱۲۵۴ هجریه بنای عمارت مسجد فیض علامت، واقع و متصل به سمت غربی دروازه مشهور به «چنار شاهی» نموده، بعد از اتمام قربه الی اللّه و طلبا لمرضاته مزیدا لنیل الثواب و ذخیره لیوم الحساب، وقف صحیح شرعی و حبس صریح ملّی نمودند این جزو مجلّدات مع سائر اجزاء کلام الله ... بر مسجد مذکور که در مزارات و مجالس ختمات قرائت نمایند و ازجمله شرایط آنکه سی پاره مذکور را کلاً او بعضاً از قصبه نی‌ریز  بیرون نبرند الا بجهت محافظت و گردانیدند تولیت آن را مادامت الحیوه به نفس نفیس خود و بعد به اصلح اولاد ذکور و بعد به اصلح اناث نسلاً بعد نسل و بعد به اقرب اولوا الارحام و بعد به اصلح و اتقیای اهل محلّه چنار سوخته وقفا صحیحا شرعیا و کان تحریر ذلک فی شهر محرّم الحرام سنه ۱۲۵۵».

این نسخه اکنون در کتابخانه آستان حضرت احمد بن موسی شاه‌چراغ موجود است.
 کلمات کلیدی


نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي:


اطلاعات:

  • مرجع: کتاب تاریخ و فرهنگ نیریز
  • نویسنده/گردآورنده: محمد جواد شمس نیریزی
  • نوع مدخل: نوشتار
  • تاریخ ثبت:1392/2/29

عکسهای مرتبط :

نوشته های مرتبط :

ویدئوها مرتبط :

* هیچ موردی پیدا نشد...