فهرست دانشنامه گردشگری

نوشته‌ها

پرندگان پناهگاه بختگان (الف- ت)

 

                                فهرست نامهای پرندگان پناهگاه حیات وحش بختگان

                                                                   (الف- ت)

نام فارسی

نام انگلیسی

نام فارسی

نام انگلیسی

اردک اردهای

Gadwall

پا شلک بزرگ

Great snipe

اردک بلوطی

Ferruginous duck

پا شلک کوچک

Jack snipe

اردک سیاه کاکل

Tufted duck

پاشلک معمولی

Snipe

اردک مرمری

Marbled teal

پرستو

Swallow

اکردس سیاه

Glossy ibis

پرستو دریایی بال سفید

White-winged black tern

اگرت کوچک

Little egret

پرستو دریایی نوک کلفت

Gull-billed tern

آبچلیک آوازخوان

Common sandpiper

پرستو دمگاه صورتی

Red-rumped swallow

آبچلیک پا سبز

Green shank

پرستوی کوچک

Little tern

آبچلیک پا سرخ

Redshank

پرستوی معمولی

Common tern

آبچلیک تالابی

Marsh sandpiper

پری شاهرخ

Golden oriole

آبچلیک تک زی

Green sandpiper

پشت سفید

Finschs wheatear

آبچلیک خالدار

Wood sandpiper

پلیکان پا خاکستری

Dalmatian pelican

آبچلیک دودی

Spotted redshank

پلیکان سفید

White pelican

آبچلیک شکیل

Ruff

پیپیتت تالابی

Water pipit

آبچلیک نوک سربالا

Terek sandpiper

پیپیتت خاکی

Tawny pipit

آن قوت

Ruddy shelduck

پیپیتت صحرایی

Meadow pipit

آوست

Avocet

پیپیتت گلو سرخ

Red-throated pipit

بادخورک کوچک

Little swift

تالابی

Marsh harrier

بادخورک کوهی

Alpine swift

تلیله بلوطی

Curlew sandpiper

بادخورک معمولی

Swift

تلیله شکم سیاه

Dunlin

باکلان

Cormorant

تلیله کوچک

Little stint

بالابان

Saker falcon

تلیله نوک پهن

broad-billed sandpiper

بحری

Peregrine falcon

تنجه

Shelduck

بلبل

Nightingale

توکای باغی

Song thrush

بلبل خرما

White-eared bulbul

توکای گلو سیاه

Black-throated thrush

بلدرچین

Quail

تیهو

See-see partridge

بوتیمار

Bittern

 

 

بوتیمار کوچک

Little bittern

 

 

 کلمات کلیدی


نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي:


اطلاعات:

  • مرجع: پناهگاه حیات وحش بختگان// نشر دفتر روابط عمومی و ارشاد سازمان حفاظت محیط زیست
  • نویسنده/گردآورنده: http://neyrizema.ir دانشنامه نی ریز ما
  • نوع مدخل: نوشتار
  • تاریخ ثبت:1393/10/12

عکسهای مرتبط :

نوشته های مرتبط :

ویدئوها مرتبط :