فهرست دانشنامه گردشگری

نوشته‌ها

پیشینه تاریخی دهمورد

  این روستا، دهى کوهستانى از دهستان تنگ حنا، بخش آباده طشک، با طول جغرافیایى ۱.۰ ۵۴ و عرض جغرافیایى ۴۵ ۲۹ و ارتفاع ۱۷۵۰ متر است.

دهمورد داراى پیشینه تاریخى است. در منابع جغرافیایى سده‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاى سوم تا هشتم هجرى قمرى، از آن با عنوانِ «آس» و در برخى موارد «بودنجان» و نیز «دیه مورد» یاد شده است.

قدامه و ابن‌‌‌‌‌‌‌‌‌خردادبه و جیهانى آن را «قریه الآس» خوانده و فاصله آن را تا ده عبدالرحمان هفت فرسنگ گفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. اصطخرى آس را همان بوذنجان دانسته و فاصله آن را تا ده عبدالرحمان شش فرسنگ برشمرده است. حال آنکه در صوره‌‌‌‌‌‌‌‌‌الارض، بودنجان مکانى بین قریه عبدالرحمان و قریه آس محسوب شده است.

در منابع سده پنجم به بعد، با عنوانِ «ده مورد» یا «دیه مورد» از آن یاد شده است. نخستین منبع در این دوره، فارسنامه ابن‌‌‌‌‌‌‌‌‌بلخى است که در بیان راه شیراز به رودان از آن یاد کرده و فاصله آن را تا آباده شش فرسنگ گفته است.

حمدالله مستوفى (در سده هشتم ه . ق.) در نزهه القلوب آن را از مناطق سردسیر دانسته و گفته است: «دیه مورد و رادان: دو دیه است به نزدیک هرات هواى سرد دارد و مورد بسیار باشد و غلّه فراوان دارد و چند دیه دیگر از توابع آن است ».کلمات کلیدی


نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي:


اطلاعات:

  • مرجع: کتاب تاریخ و فرهنگ نیریز و مرکز آمار ایران
  • نویسنده/گردآورنده: محمد جواد شمس نیریزی
  • نوع مدخل: نوشتار
  • تاریخ ثبت:1395/4/24

عکسهای مرتبط :

نوشته های مرتبط :

ویدئوها مرتبط :

* هیچ موردی پیدا نشد...