نوشته‌ها

مصحف خوش‌نوشته احمد فلسفی

یکی از نخستین مصاحف چاپی نفیس منتشره در سال ۱۳۸۱ (ده هزار نسخه) مصحف خوش‌نوشته استاد امیر احمد فلسفی همراه با ترجمهٔ فارسی استاد عبدالمحمد آیتی است. بانی تدوین و طبع و نشر این مصحف شریف کمیسیون ملی یونسکو در ایران است که پیش‌تر هم- بیش از یک دهه پیش- دیوان حافظ خوش‌نوشته استاد مرتضی عبدالرسولی را در قطع رحلی سلطانی در هیئتی نفیس منتشر کرده بود. مدیر تولید هر دو اثر استاد محمد پارسی است.

در خاتمه‌الطبع پایان مصحف شریف چنین آمده است: «خدای بزرگ را سپاس می‌گوییم که سعادت و نعمت توفیق چاپ و انتشار کلام خود را به ما عطا فرمود. [...] از میان ترجمه‌های موجود ترجمهٔ استاد عبدالمحمد آیتی و از میان خطوط رایج، خط نسخ شادروان استاد میرزا احمد نی‌ریزی و خط نستعلیق استاد امیر احمد فلسفی انتخاب شد. از تذهیب استاد علی مطیع و تذهیب و قلم‌گیری استاد کریم صفایی استفاده گردید. [...]»

[در این مصحف شریف] در هر صفحه یک کادر مستطیل ۱۷×۲۰ در میان تذهیب و تشعیر قرار دارد که به دو قسمت نامساوی از طول تقسیم شده و بخش بیشتر و عریض‌تر به کتابت متن مقدس قرآن (هر صفحه در ۱۴ سطر) به قلم استوار و استادانهٔ نی‌ریزی و بخش کم‌تر و کم‌عرض‌تر در مقابل آن در همان صفحه در داخل همان کادر به کتابت نستعلیق استاد امیر احمد فلسفی اختصاص دارد.

"این مقاله برگرفته از کتاب از سبزه تا ستاره" است که مطابق نامه مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۰ با اجازه رسمی نشر قطره در دانشنامه شهرستان نیریز بازنشر می‌شود".کلمات کلیدی


نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي:


اطلاعات:

  • مرجع: خرمشاهی، بهاءالدین (۱۳۸۶) از سبزه تا ستاره، تهران: نشر قطره، صص: ۱۱۵-۱۱۰
  • نویسنده/گردآورنده: هفته نامه عصر نی ریز، شماره ۳۹۷، تاریخ ۱۳۹۰/۱/۲۸، به انتخاب دکتر مختار کمیلی
  • نوع مدخل: نوشتار
  • تاریخ ثبت:1393/9/5

عکسهای مرتبط :

نوشته های مرتبط :

ویدئوها مرتبط :

* هیچ موردی پیدا نشد...