فهرست دانشنامه مشاهیر

نوشته‌ها

کتاب فى معرفه آلات یعرف بها ابعاد الاشیاء... (اثر ابوالعباس نیریزی)

 برخى از این کتاب با عنوان البراهین و تهیئه آلات بتبین فیها ابعاد الاشیاء و کتاب الاله التى یعرف بها بعد الاشیاء یاد کرده‏ اند . سزگین این اثر را دو اثر جداگانه یعنى: البراهین و تهیئه آلات ... دانسته و گفته است که عنوان اخیر، نام دیگر کتاب فى معرفه آلات یعرف بها ... است . امّا ابن‏ ندیم به گونه ‏اى از این اثر یاد مى ‏کند  که گویى البراهین و تهیئه آلات ... عنوان یک اثر و نام دیگر کتاب فى معرفه آلات ... است.
     ابوالعباس نیریزى این کتاب را براى قاسم بن عبید الله بن سلیمان بن وهب بن سعید (متوفى ۲۹۱ ه . ق.) وزیر معتضد عباسى نوشته است . نسخه ‏اى از این کتاب در استانبول در کتابخانه ایاصوفیا به شماره ۱۵ / ۴۸۳۰ موجود است. ابوریحان بیرونى این کتاب را دیده و در «رساله اسطرلاب» خود عباراتى را از آن نقل کرده است .
کلمات کلیدی


نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي:


اطلاعات:

  • مرجع: کتاب تاریخ و فرهنگ نیریز
  • نویسنده/گردآورنده: محمد جواد شمس نیریزی
  • نوع مدخل: نوشتار
  • تاریخ ثبت:1392/2/17

عکسهای مرتبط :

نوشته های مرتبط :

ویدئوها مرتبط :

* هیچ موردی پیدا نشد...