فهرست دانشنامه مشاهیر

نوشته‌ها

شرح احوال و زندگانی سید جلال الدین عبدالله حسینی فسیرجانی(به همراه شجره نامه نوادگان)

      جلال الدین عبداللّه فسیرجانى، فرزند قطب الدین محمد و نوه سید عبداللّه مکرانى بود. وى در فسیرجان ولادت یافت و به همین سبب به او نسبت فسیرجانى داده ‏اند. جلال الدین عبداللّه به شیراز هجرت کرد و در آنجا به تعلیم و تدریس پرداخت و ظاهرا در همانجا در سده هشتم هجرى قمرى وفات یافت و در مصلاّى شیراز به خاک سپرده شد.
    از میان فرزندان جلال الدین عبداللّه، فقط نام دو تن از آنان بر ما معلوم است که آن دو عبارتند از نورالدین ابو عبداللّه محمد، قطب الدین محمد - که وى جد سید قطب الدین نیریزى، عارف بزرگ سلسله ذهبیه است. علاوه بر آن، وى دخترى نیز داشته که از او فرزندى به نام احمد باقى مانده بوده است.
   براى روشن شدن مطلب، نمودارى از افراد این خاندان، ترسیم مى‏ کنیم، سپس با ترتیبى مطابق با نمودار، به شرح احوال آنان مى‏ پردازیم.
     خاندان جلال الدین عبداللّه را به دو گروه: الف - خاندان قطب الدین محمد، ب - خاندان نورالدین محمد، تقسیم کردیم که نخست شرح احوال خاندان قطب الدین محمد و سپس شرح احوال خاندان نورالدین محمد را مى‏ آوریم.
     ضمنا باید یادآور شویم که بسیارى از افراد این خاندان، بعدها به سرزمین هاى مختلف، از جمله مکه و مدینه، هجرت کردند، امّا چون برخى از بزرگان این خاندان، در نیریز و ایج سکونت داشتند و آرامگاه آنان هنوز در آنجا باقى است و همچنین براى روشن شدن مطلب، سعى شد که شرح احوال تمامى افراد این خاندان تا آنجا که ممکن است ذکر شود. البته شرح احوال برخى از افراد این خاندان را که درباره آنان اطلاعات ما اندک بود، ذیل شرح احوال شخصیت هاى مهمتر و برجسته ‏تر آورده ‏ایم.
     مهمترین منبع در شرح احوال و آثار این بزرگان، کتاب الضوء اللاّمع لاهل القرن التاسع، تألیف شمس الدین محمد بن عبدالرّحمن سخاوى است. علاوه بر آن در کتاب هاى شد الازار فى حط الاوزار عن زوار المزار از جنید شیرازى، تذکره هزار مزار عیسى بن جنید شیرازى و شذرات الذهب فى اخبار من ذهب، تألیف ابوالفلاح عبدالحى بن عماد حنبلى نیز شرح احوال برخى از آنان آمده است. منابع دیگر از جمله: معجم المؤلفین عمر رضا کحّاله و کتاب دانشمندان و سخن ‏سرایان فارس و ... از آن منابع پیشین استفاده کرده ‏اند.کلمات کلیدی


نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي: