فهرست دانشنامه مشاهیر

نوشته‌ها

شرح احوال و زندگانی شهاب الدین احمد بن جلال الدین عبداللّه حسینى

در کتاب ضوءاللامع به او نسبت «حسنی» داده شده و همچنین نسبت «نی‌ریزی» او به اشتباه «تبریزی» آمده است.
شهاب‌الدین در سده ۹ ه. ق. می‌زیست. او نزد پدرش و برادرش جمال الدین محمد به فراگیری علم و معرفت پرداخت. چنانکه سخاوی گفته است: وی پس از آن به تدریس و تعلیم پرداخت؛ که ازجمله شاگردانش می‌توان برده  را نام برد.
شهاب‌الدین سرانجام در نی‌ریز  وفات یافت و در گورستانی که به «میر شهاب‌الدین احمد» معروف است به خاک سپرده شد. آرامگاه او هنوز پابرجاست و بسیاری از نوادگان او در آنجا مدفون‌اند.
از میان فرزندان او تنها نام دو تن از آنان بر ما معلوم است که عبارت‌اند از قطب‌الدین حیدر و خدیجه.
خدیجه به ازدواج قطب‌الدین عیسی بن عفیف الدین محمد درآمد، که ثمره این ازدواج فرزندش مرشد الدین محمد  بود که در ادامه به شرح حال وی خواهیم پرداخت.

قطب‌الدین حیدر جدّ سید قطب‌الدین نی‌ریزی عارف مشهور سلسله ذهبیه در سده ۱۲ ه. ق. است. مدفن او در جوار جدّش جلال‌الدین عبدالله واقع است. بر سنگ‌قبر او عبارات زیر نوشته‌شده است:
«الحضره المقدسه العله العلویه و الامام السید ... الهمام ... ناشر الشریعه المحمدیه ... و البدعه الدینیه آیه الاوارد و الاسعاد الاکابر الامجاد الموصوف بصفات الاقطاب و الاوتاد قطب دائره الهدایه و الولایه و فلک السیاده و السعاده الواصل الی رحمه اللّه الملک الاکبر السید قطب الحق و الحقیقه و الشرع و الدین حیدر قدس اللّه تعالی نفسه و نور مرقده و افاض علینا و علی العالمین ... . و اعلی فی العلیین درجته فی یوم خمیس خمس [خمسه] عشر فی شهر ذیحجه الحرام سنه ثمانمائه».

فرزندان و نوادگان قطب‌الدین حیدر در نی‌ریز ماندگار شدند و عالمان و دانشمندان بزرگی از این خاندان به پا خاستند که از آن جمله‌اند: سید قطب‌الدین محمد نی‌ریزی، عارف مشهور سلسله ذهبیه؛ فرزند او سید علی و میر شهاب‌الدین نی‌ریزی، فیلسوف و عالم بزرگ سده ۱۳ و اوایل سده ۱۴ ه. ق؛ که به شرح احوال و آثار آنان خواهیم پرداخت. سید جعفر نی‌ریزی نیز که از زاهدان، عالمان و خوشنویسان بوده و پیغمبر دزدان با او مکاتبه داشته و از او به بزرگی یادکرده، ازجمله نوادگان قطب‌الدین حیدر بوده است. علاوه بر آن، برخی از نوادگان او در شمار خوشنویسان بوده‌اند که در فصل دوم به آن‌ها اشاره خواهیم کرد.کلمات کلیدی


نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي: