فهرست دانشنامه مشاهیر

نوشته‌ها

شرح احوال و زندگانی ابوذر معین الدین ابراهیم بن نور الدین محمد حسینى

      سخاوى در کتاب الضوء اللامع در دو جا، ذیل عنوان «ابراهیم بن محمد» و «ابوذر معین الدین بن سید نورالدین» از او نام برده است و با توجه به مطالبى که ذکر کرده، به نظر مى ‏رسد که او متوجّه یکى بودن آنها نشده است ؛ زیرا در آنجا که از او با عنوان ابوذر معین الدین یاد کرده، گفته که احتمالاً نام او عبداللّه است.  امّا تحت عنوان ابراهیم بن محمّد با تفصیل بیشترى به شرح حال وى پرداخته و سلسله نسب او را کاملتر آورده است.
    به هر حال، معین الدین نزد پدرش، نورالدین محمد، و عالمان و بزرگانِ آن عصر، از جمله: ابن کثیر،  ابوالبقاء سبکى ، برهان الدین بن جماعه  و دیگران تلمّذ کرد و از آنان اجازه دریافت.
عفیف الدین جرهى از جمله شاگردان او بود. او در مشیخه خود از معین الدین نام برده است.  معین الدین سرانجام در سال ۸۰۶ ه . ق. وفات یافت. سخاوى مدفن او را شهرى نزدیک هرموز  دانسته است.

 کلمات کلیدی


نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي: