فهرست دانشنامه مشاهیر

نوشته‌ها

آثار عفیف الدین ابوبکر محمد بن نورالدین محمد حسینی

     عفیف الدین آثارى نیز به رشته تحریر درآورد که عبارتند از: ۱ - حاشیه بر الاربعین نووى ؛ ۲ - حاشیه بر شمائل النبویّه ترمذى ؛ ۳ - نفائس التنصیص فى شرح التلخیص .
    چنانکه سخاوى گفته، او اثر مستقلى نیز با عنوانِ الشمائل النبویّه داشته است. علاوه بر آن، آثار دیگرى نیز به او نسبت داده‏ اند .

 کلمات کلیدی


نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي: