فهرست دانشنامه مشاهیر

نوشته‌ها

شرح تجرید المنطق یا منطق التجرید

 این اثر شرحى است به عربى بر کتاب تجرید المنطق خواجه نصیرالدین طوسى ؛ شامل ده هزار بیت عربى.
     آغاز آن: «یا اللّه المحمود بمنطق کل موجود، المشکور بافاضه الخیر و الجود، احمدک حمد اصحاب التوحید، و اشکرک شکر ارباب التجرید ...».
     جمال الدین محمود، تألیف این اثر را در اصفهان آغاز کرد و در ۲۳ ذى الحجّه سال ۹۱۳ ه . ق. در قزوین به پایان رساند و آن را به امیر نظام الدین محمود اهدا کرد.
    از این اثر، چند نسخه موجود است: نسخه‏اى در کتابخانه ملى فارس به شماره اختصاصى ۶۱۷ و شماره عمومى ۱۶۰ - خو، ف ۱  ؛ نسخه‏اى در کتابخانه آقاى حکیم در نجف در مدرسه هندى، به شماره ۵۹ ؛ این نسخه در سال ۱۰۲۱ ه . ق. از روى نسخه اصل استنساخ شده است  و به احتمال در کتابخانه سید مجدد شیرازى در سامرا نیز موجود است. آقابزرگ طهرانى، این نسخه را دیده است. به گفته وى، این نسخه را سید حسین کرکى استنساخ کرده و در آغاز آن نوشته است: «قابلت هذه النسخه من اولها الى آخرها و صححتها بقدر الامکان من نسخه الاصل بخط الشارح المحقق قدس اللّه روحه و روح المصنف و نور رمسها ... و کتب مستکتبها و مالکها الفقیر الى الغنى الحسین بن حیدر الکرکى العاملى، عامله اللّه بلطف الخفى بالنبى و الوصى و آلهما الاطهار الابرار، ضحوه نهار الخمیس الثامن و العشرین من شهر رمضان المبارک من شهور سنه احدى و عشرین بعد الالف من الهجره النبویه» . همچنین نسخه‏اى دیگر از آن به خط عبدالفتاح بن میرزا مقیم، در کتابخانه شیخ محمد سماوى در نجف اشرف موجود است. با توجه به گفته آقابزرگ طهرانى، نسخه‏اى نیز نزد سید محمد باقر نواده حجت الاسلام اصفهانى وجود دارد.

 کلمات کلیدی


نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي:


اطلاعات:

  • مرجع: کتاب تاریخ و فرهنگ نیریز
  • نویسنده/گردآورنده: محمد جواد شمس نیریزی
  • نوع مدخل: نوشتار
  • تاریخ ثبت:1392/2/24

عکسهای مرتبط :

* هیچ موردی پیدا نشد...

نوشته های مرتبط :

    * هیچ موردی پیدا نشد...

ویدئوها مرتبط :

* هیچ موردی پیدا نشد...