فهرست دانشنامه مشاهیر

نوشته‌ها

کتیبه ها(اثر میرزا احمد نیریزی)

 از دیگر آثار میرزا احمد، کتیبه ‏هایى است که بر جلد برخى از نسخه‏ هایى که خود کتابت کرده و یا دیگر خوشنویسان کتابت کرده ‏اند و یا بر قلمدانهانوشته است.
۱ـ کتیبه: برحاشیه ۲ لت جلد روغنى یک نسخه سوره یس به خط خود او با نقش گل و مرغ، به قلم نسخ، با رقم و تاریخ ۱۱۱۸ ه . ق.، به شماره ۹۸۵ ف در کتابخانه ملى ایران .
۲ـ کتیبه: به قلم نسخ جلى خوش، به سفیداب و به تاریخ ۱۱۲۰ ه . ق.، که روایاتى از حضرت رسول اکرم (ص) و امام جعفرصادق (ع) درباره فضیلت حضرت على (ع) بر حاشیه ۲ لت جلد روغنى یک نسخه نثراللئالى به خط خود او، نوشته است. این نسخه به شماره دفتر ۲۱۲۶ در کتابخانه کاخ - موزه گلستان است .
۳ـ کتیبه: به قلم نسخ با آب زر، روایتى از رسول اکرم (ص) را بر حاشیه ۲لت (پاره دوّم) جلد روغنى یک نسخه مناجات خواجه ‏عبدالله انصارى که به خط میرعماد سیفى حسنى است، نوشته است: با رقم و تاریخ: «کتبه العبد تراب اقدام المؤمنین احمد النیریزى ۱۱۲۷ ».
۴ـ کتیبه: به قلم نسخ با سفیداب بر حاشیه جلد یک دعا که در ۱۱۳۲ ه . ق. کتابت شده، احادیثى راجع به دعا، مروى از ائمه اطهار (ع) کتابت کرده است .
۵ـ کتیبه: به قلم رقاع ممتاز، رنگه نویسى به رنگهاى قرمز و سبز و سفید، که مطالبى در امتیاز و عظمت خط و کتابت با الهام از سخنانِ امیرالمؤمنین (ع) بر حاشیه و رویه یک قلمدان نفیس نوشته است: با رقم و تاریخِ: «کتبه العبد احمدالنیریزى فى ۱۱۴۴ ».
۶ـ کتیبه: به قلم نسخ خوش و تاریخ ۱۱۴۶ ه . ق. با سفیداب؛ کاتب، روایتى از حضرت رسول اکرم(ص) خطاب به سلمان فارسى بر حاشیه ۲لت جلد روغنى یک نسخه سوره یس و ادعیه نوشته است ؛ با رقمِ: «احمدالنیریزى فى ۱۱۴۶». این نسخه به شماره دفتر ۳۴ در کتابخانه کاخ - موزه گلستان موجود است .

 کلمات کلیدی


نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي:


اطلاعات:

  • مرجع: کتاب تاریخ و فرهنگ نیریز
  • نویسنده/گردآورنده: محمد جواد شمس نیریزی
  • نوع مدخل: نوشتار
  • تاریخ ثبت:1392/2/28

عکسهای مرتبط :

نوشته های مرتبط :

ویدئوها مرتبط :

* هیچ موردی پیدا نشد...