فهرست دانشنامه مشاهیر

نوشته‌ها

شرح احوال و زندگانی محمود بن احمد نیریزی

محمود بن احمد نی‌ریزی، خوشنویس گمنام قرن دهم هجری قمری است.
تنها اثری که از او باقی است، نسخه‌ای از قرآن کریم است که در سال ۹۸۷ ه. ق. کتابت کرده است. این قرآن به شماره ۱۵۰۲ در کتابخانه آستان قدس رضوی نگهداری می‌شود.
قرآن: رحلی (۲۲ × ۳۴ سانتیمتر)، ۴۶۶ برگ و هر صفحه ۲۸ سطر همراه با ترجمه؛ متن و حواشی به خط نسخ و ترجمه فارسی به خط نستعلیق با شنگرف است. ترجمه از شیخ نظام‌الدین نیشابوری است و در آخر، رساله‌های مشتمل بر ذکر صنایع قرآن و آنچه متعلق است به قرائت و وقوف و رسم‌الخط و غیره که شیخ محمد عباسی حافظ از مصحف سید ابوالقاسم محمد بن محمود بن احمد حسینی مدنی سمرقندی و حسین بن عثمان استخراج و جمع و تدوین کرده و هشتادودو صفحه است. صفحات آن دارای جدول و کمند و هشت صفحه مذهّب و مرصّع (چهار صفحه در اوّل و چهار صفحه در آخر)، سر سوره‌ها به خط رقاع و قلم زر، شامل نام و محل نزول و تعداد آیات و کلمات و حروفِ هر سوره، فواصل آیات ستاره‌نشان و جلد چرمی دورو، بیرون ضربی با ترنج و گوشه و درون سوخت مستعمل.
پایان: «و لقد شرفت به اتمام هذا المصحف التّامّه الّتی شرّفنی اللّه تعالی کتابت‌ها العبد المذنب الراجی رحمه اللّه الغنی محمود بن احمد النیریزی عفی اللّه عنه و عن والدیه فی الخامس و العشرین من جمادی الاولی سنه سبع و ثمانین و تسعمایه الهجریه».کلمات کلیدی


نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي:


اطلاعات:

  • مرجع: کتاب تاریخ و فرهنگ نیریز
  • نویسنده/گردآورنده: محمد جواد شمس نیریزی
  • نوع مدخل: نوشتار
  • تاریخ ثبت:1392/2/30

عکسهای مرتبط :

نوشته های مرتبط :

ویدئوها مرتبط :

* هیچ موردی پیدا نشد...