فهرست دانشنامه مشاهیر

نوشته‌ها

شرح احوال محمد تقى نیریزى

محمدتقی نی‌ریزی، از خوشنویسانِ گمنام سده سیزده ه. ق. است که تنها یک قطعه از وی باقی‌مانده است.

این قطعه به قلم نستعلیق نیم دودانگ و شکسته‌نستعلیق متوسط است، با رقم: «العبد المذنب الحقیر محمدتقی نی‌ریزی جهت برادر عزیزالوجود میرزا محمدرضا ... نوشته‌شده است».

او پدر محمدحسین نی‌ریزی، از خوشنویسانِ توانا در قلم نسخ است، که بعدازاین به شرح احوال و آثارش می‌پردازیم.کلمات کلیدی


نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي:


اطلاعات:

  • مرجع: تاریخ و فرهنگ نیریز
  • نویسنده/گردآورنده: محمد جواد شمس نیریزی
  • نوع مدخل: نوشتار
  • تاریخ ثبت:1392/2/30

عکسهای مرتبط :

نوشته های مرتبط :

ویدئوها مرتبط :

* هیچ موردی پیدا نشد...