فهرست دانشنامه مشاهیر

نوشته‌ها

شرح احوال محمد امین نیریزی

      محمّدامین فرزند عبدالسمیع، از نسخ نویسانِ توانا که در سده چهارده هجرى قمرى مى‌‌‌‌زیسته است. به قلمِ او صحیفه سجادیه اى باقى مانده که به معرفى آن مى‌‌‌‌پردازیم.
     صحیفه سجّادیه: رقعى (۵ / ۱۱ × ۵ / ۱۸ سانتى‌‌‌‌متر)، ۳۴۲ صفحه و هر صفحه ۱۰ سطر، به خط نسخ و تاریخ کتابت ۱۳۴۸ ه . ق.، صفحه اوّل داراى کتیبه و حواشى ؛ صفحات دیگر داراى جدول و نقاشى حاشیه و بین سطور به چند قلم طلایى و لاجوردى و سرسوره‌‌‌‌ها آب طلایى است. کاتب عناوین را نانوشته گذاشته است. برگ آخر از رطوبت آسیب دیده و نام کسى را که کاتب را به نوشتن این نسخه مأمور کرده پاک و سیاه کرده‌‌‌‌اند. کاتب، پس از پایانِ صحیفه بیش از یک صفحه را به ذکر القاب و عناوین آن شخص اختصاص داده است.
     جلدِ آن روغنى و پشت هر دو جلد چند شاخه گل نرگس نقاشى شده است.
     پایان: «حسب‌‌‌‌الامر ... عالى جاه ... سرور اکابر زمان ... فرمان فرماى ملک عدالت و رعیت ... منبع جود و بخشش و احسان، مکرمت ذات و معدلت بنیان ... ولى‌‌‌‌النعم خان بن خاقان ... سمت تحریر پذیرفت بیدالعبد الاقل الخاطى الجانى ابن المرحوم المغفور عبدالسمیع محمد امین النیریزى فى شهر رمضان المبارک من شهور سنه ۱۳۴۸ [یا ۱۲۴۸ ه . ق.]، من الهجره النبویه ... على مهاجرها الف التحیّه و السلام».
     این نسخه به شماره ۴۵ از کتاب هاى اهدایى مجید فیروز (ناصرالدوله) در کتابخانه مجلس شورا است .

 کلمات کلیدی


نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي:


اطلاعات:

  • مرجع: کتاب تاریخ و فرهنگ نیریز
  • نویسنده/گردآورنده: محمد جواد شمس نیریزی
  • نوع مدخل: نوشتار
  • تاریخ ثبت:1392/2/31

عکسهای مرتبط :

* هیچ موردی پیدا نشد...

نوشته های مرتبط :

ویدئوها مرتبط :

* هیچ موردی پیدا نشد...