فهرست دانشنامه مشاهیر

نوشته‌ها

سوال و جواب شیرین و فرهاد(اثر شعله نیریزی)

 یکى از زیباترین و دلکش‏ ترین قسمت‏ هاى این مثنوى "سوال و جواب شیرین و فرهاد" است  که متأثر از مناظره "خسرو با فرهاد" در مثنوى خسرو و شیرین نظامى است  و شاید بتوان گفت به همان زیبایى :

"سوال و جواب شیرین و فرهاد"
نخستین بار گفتا چیست نامت ؟               بگفتا گر قبول افتد غلامت
بگفتا چیست آئینت به هستى؟            بگفت آئین و کیش بت پرستى
بگفتا بت پرستیدن چه سود است؟        بگفت این مایه هر هست و بودست
بگفتا منزلت باشد چه وادى؟                  بگفت اندر دیار نامرادى
بگفتا در چه صنعت سخت کوشى؟         بگفت اندر مقام جان فروشى
بگفتا جان فروشى از چه سازى؟           بگفت اندر طریق عشق بازى
بگفتا عشق ورزیدن چه کار است؟         بگفت از آتش سوداى یار است
بگفتا یار اگر باشد جفاجو؟                 بگفت اندر جفاى او کنم خو
بگفتا کى دلت گردد ز غم شاد؟            بگفت آن دم که از دلبر کنم یاد
بگفتا در جهان خوشتر ز هر کار؟             بگفت افکندن سر پیش دلدار
بگفتا وصل، بى‏هجران نباشد                  بگفت این درد را درمان نباشد
بگفتا عشق بازى هست دشوار           بگفت آسان شود از وصل دلدار
بگفتا در غم جانان چه سانى؟                بگفتا کشتى بى‏ بادبانى
بگفتا جان اگر خواهد دلارام               بگفت عشاق را نبود جز این کام

 کلمات کلیدی


نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي:


اطلاعات:

  • مرجع: کتاب تاریخ و فرهنگ نیریز
  • نویسنده/گردآورنده: محمد جواد شمس نیریزی
  • نوع مدخل: نوشتار
  • تاریخ ثبت:1392/3/4

عکسهای مرتبط :

نوشته های مرتبط :

ویدئوها مرتبط :

* هیچ موردی پیدا نشد...