فهرست دانشنامه مشاهیر

نوشته‌ها

شهره شدن شیرین در نکوئی (اثر شعله نیریزی)

 "شهره شدن شیرین در نکوئى"
چو شد افسانهْ شیرین در نکویى                      وز او شد تازه ملک خوبرویى
درآمد در چمیدن سرونازش                         به پا افتاد گیسوى درازش
به مژگانش ز ناوکهاى خونریز                       نهاده صدهزاران خنجر تیز
کشیده قوس ابرو تا بناگوش                        فکنده زلف پرچین بر سر دوش
شکر بارید لعل نوش خندش                      خرام‏ آموز شد، سرو بلندش
ز رخ بشکست رونق، مهرومه را                      فسون آموخت، بادام سیه را
ز عارض طعنه زن شد، ارغوان را                   ز گل بخشید، زینت بوستان را
ز گلبرگ جمالش، ناز مى ‏ریخت                       بلا از قامت طناز مى‏ ریخت
خرام ‏آموز کبکان درى شد                         طراوت بخش گلهاى‏ ترى شد

        رخش آیینه پالوده از زنگ                     دلى در سختیش در سینه چون سنگ
لطافت جسم پاکش همچو جان داشت                نهان در پرنیان آب روان داشت
بهاى بوسى ار ارزان گرفتى                    ز مشتاقان دمى صد جان گرفتى
نهال قدش ار چه بارور بود                       جفا و جور و بیدادش ثمر بود
عیان گر طرّه طرّار کردى                    جهان پُر کژ دم و پُر مار کردى
صبا گر خواستى بینى عیانش                    زدى صد لطمه بر سرپاسبانش
چو خورشید فلک در حسن مشهور                    ولى دست امید از دامنش دور
چنان شد شهره در عشق آن مه نو                    کزو آوازه شد در گوش خسرو

 کلمات کلیدی


نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي:


اطلاعات:

  • مرجع: کتاب تاریخ و فرهنگ نیریز
  • نویسنده/گردآورنده: محمد جواد شمس نیریزی
  • نوع مدخل: نوشتار
  • تاریخ ثبت:1392/3/4

عکسهای مرتبط :

نوشته های مرتبط :

ویدئوها مرتبط :

* هیچ موردی پیدا نشد...