فهرست دانشنامه مشاهیر

نوشته‌ها

در مولودیه حضرت صاحب الزمان (عج)

 ماه من اى لعبت سیمین عذار                     جام پراز باده گلگون بیار
نیمه شعبان شد و شد آشکار                   مظهر حق، قدرت پروردگار
والى مطلق، ولى کردگار
مژده که از ره، مه شعبان رسید                مولد شاهنشه دوران رسید
کشور جان را هله جانان رسید                فارس جولانگه ایمان رسید
پایه اسلام از او استوار
سرور و سر حلقه لاهوتیان                  زد قدم اندر خط ناسوتیان
این سخن از منطق هاهوتیان                    بشنوى از جرگه ملکوتیان
کورى اغیار، رخ افروخت یار
مهدى هادى شه دنیا و دین                         درگه او قبله اهل یقین
قائم آل، آیت شرح مبین                            هادى ره، خواجه روح الامین
               صانع کل، شافع روزشمار
گوهر مکنونه درج عدم                     اختر تابنده برج قدم
قوه مجریه نون و القلم                  داور و ارزنده تاج و علم
رهبر ذى شوکت والاتبار
جلوه‏گر از طلعت او والضحى                     با اثر از همت او هل اتى
آیه قل اوحى و قل انّما                  باده پیمانه قالوا بلى
در ید او گردش لیل و نهار
ساقى سر چشمه مایشربون                  خازن گنجینه مایکنزون
کاتب دیباچه ما یسطرون                   شاهد حجله گه مایحجبون
دینى و دین یکسر از او برقرار
سکه شاهنشهى او را سزاست                 کوس انا اللّه زند ار او، رواست
چهره او مظهر نور خداست                    مبرم از او لنگر ارض و سماست
هست بر اقلیم دل او شهریار
حجّت اعظم، شه مالک رقاب                  حاکم و فرمانده یوم الحساب
حاوى وحى، آیت ام الکتاب                     جمله ذرات از او کامیاب
چشمه خورشید از او نور بار
دیده بینائى اهل حضور                   پرتو نورانى شمس ظهور
نیّر تابنده افلاک و نور                    دوستیش نعمت دار السرور
دشمنیش نقمت دارالبوار
نور حق از جبهه او جلوه‏ گر                    مهر و مه از پرتو او مشتهر
رحمت او شامل اهل نظر                       کافه آفاق از او بهره‏ور
عامه مخلوق از او کامکار
لنگر مستحکم هفت آسمان                      صاحب و فرمانده کون و مکان
وارث پیغمبر آخر زمان                    خسرو پرقدرت ذى فرّ و شأن
داور با رتبه ذى اقتدار
اى شه مهْ پرچم انجمْ سپاه                    ظاهر از آثار تو فرّ اله
پایه اورنگ تو بر فرق ماه                       برده بر ایوان تو یکسر پناه
مردم دانشور آموزگار
ذات تو مستجمع کل صفات                     جمله اوصاف تو مختص به ذات
آمده درگاه تو باب النجات                     در کف هر کس بود از تو برات
یافته در گلشن فردوس بار
یا ولى الله منم «عمان» تو                    ریزه خور از سفره احسان تو
لایحه خواهان در صف ایوان تو                  مفتخر از رحمت شایان تو
در دَمِ نزعم  به تو امیدوار
صفه ایوان تو مسجود من                    درگه تو قبله معبود من
کوى تو سر منزل مقصود من                  روى مهت جنت موعود من
موقع جان دادن و روزشمار
نکته سر بسته‏اى اینک سروش                     مى‏ دهد از عالم غیبم به گوش
باده ناب از خم وحدت بنوش                   دیده خویش از همه عالم بپوش
خلوت دل کن تهى از غیر یار
وا اسف از گردش این چرخ دون                  کآمدم از کجروى او زبون
دل شده از کثرت غم، موج خون                  نیست کس از عهده کامم برون
کام من اى خسرو خوبان برآر
حاصل عمرم همه بر باد رفت                     بر سرم از جامعه بیداد رفت
کیست کزین مرحله دلشاد رفت                   بر سرم از جامعه بیداد رفت
کو اثر از آن همه نقش و نگار


 کلمات کلیدی


نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي:


اطلاعات:

  • مرجع: کتاب تاریخ و فرهنگ نیریز
  • نویسنده/گردآورنده: محمد جواد شمس نیریزی
  • نوع مدخل: نوشتار
  • تاریخ ثبت:1392/3/4

عکسهای مرتبط :

نوشته های مرتبط :

ویدئوها مرتبط :

* هیچ موردی پیدا نشد...