فهرست دانشنامه مشاهیر

نوشته‌ها

مسمط در منقبت حضرت زهرا علیهاسلام؛ سروده عمان نیریزی

اى مه برج عفاف، عصمت کبرى              وى به طفیلت سرشت آدم و حوا
ذات تو مشکات نور ایزد یکتا                    قوت روان على عالى اعلا
جوهر جان نبى امى مرسل
حجله نشین حرم سر خدائى                   در حرم کبریا تو چهره نمائى
حضرت ام الائمه النجبائى                    عفت حق عزاسمه و علائى
مصحف رویت، سجل آیت منزل
تاج و نتاج ولایتى و رسالت                    کون و مکان شرافتى و جلالت
جان و جهان نجابتى و اصالت                 روح و ریاح فخامتى و نبالت
حاوى وحى مدثّرى  و مزّمل
مادر سبطینى و نتیجه کونین                      جده ساداتى و شفیعه دارَیْن
منتفع دین توئى و مندفع دین                 گرد رهت حورعین کشند به عینین
دیده ز اکسیر حق کنند مکَحّل
دخت رسول گرام و همسر حیدر                 کوکب درى بتول طهر مطهّر
مظهر انوار غیب و مظهر داور                   باعث ایجاد خلق اول و آخر
فاتح ابواب رزق آخر و اول
کنز غنا، کان غیب، بحر سرائر                      اصل حیا، باب علم، سرّ ضمائر
علّت غائى هر چه غایب و ظاهر                       چهر خدا را توئى بهینه  مآثر
نور هدى را توئى بهینه سجنجل
مقصد حق بود چون به خلقت زهرا                   نور احد تافت بر خدیجه کبرا
طلعت احمد شدش به دیده هویدا                    شدارنى گوى آن جمال دل‏آر
تا که بتول آرد از رسول مجلل
آیت فرقان احمدى به فضائل                 گوهر دریاى سرمدى به خصائل
نیر تابان اوحدى به شمائل                   [اى که] خدا را توئى ادل دلائل
شد ز تو اوصاف ذوالجلال مدلل
داده خدا برترى به هر دو سرایت                  خوانده همین اصل در حدیث کسایت
جمله ذرات ریزه خوار عطایت                         زآینه طلعت خداى نمایت
آمده تمثال، بى‏تمثال ممثل
مدح تو اى بانوى حریم معالى                     دفتر عمان نمود بحر لئالى
آرى اگر مى‏نبود اذان بلالى                     هیچ به پایان نمى‏رسید لیالى
تا به ابد بد طلوع فجر، معطّل
اى که ز رفعت یگانه دو جهانى                     سیده بانوان عالمیانى
منطق «عمان» به گاه لایحه خوانى                   عقد درر ریزد از لئال معانى
ذکر جمیل آرى از حلل بود اجمل
این منم «عمان» مدیحه خوان قدیمم                     کاز خطرات زمانه دل به دو نیمم
گر چه ز کف رفته ملکت زر و سیمم                 فارغ از عز من قنع زلئیمم
فقرم بالطبع بر غناست مبدل

 کلمات کلیدی


نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي:


اطلاعات:

  • مرجع: کتاب تاریخ و فرهنگ نیریز
  • نویسنده/گردآورنده: محمد جواد شمس نیریزی
  • نوع مدخل: نوشتار
  • تاریخ ثبت:1392/3/5

عکسهای مرتبط :

نوشته های مرتبط :

ویدئوها مرتبط :

* هیچ موردی پیدا نشد...