فهرست دانشنامه مشاهیر

نوشته‌ها

مسمط در غدیریه

 خیمه فرا زد زگل، گل ز فر فرودین                 ساق مخلخل نمود، ز سبزه زمردین
تاج تبارک نهاد، به تارک یاسمین               خاصیت روح داد، به طلعت ماء و طین
سبحان رب العلى، یا احسن الخالقین
ز عشق گل عندلیب، نغمه طاووس زد                      کبک به لفظ درى، نوبت کاووس زد
هدهد شیدا دم از، نغمه قاموس  زد                    تذرو بر شاخ سرو، سبّوح قدّوس زد
هاتف غیب اندر آى، اقرأ کتاب مبین
بلبل بى ‏دل چه بود، به وصل گل مستحق                 حرز تن و جان نمود، اعوذ ربّ الفلق
خواند على رغم خار، من شرّ ما خلق                    کأس شراب رحیق، ساخت ورا مست حق
ایّاک نعبدُ ایّاک نستعین
سوسن گویا سرود، یا علاّم الغیوب              سبزه نورسته خواند، یا غفّارالذنوب
غنچه نشکفته گفت، یا ستّار العیوب                     الا بذکر اله لیطمئن القلوب
بکّل یوم تناد طوبى للذاکرین
خواست چو احیاى ارض، خداى عزّ وجلّ                    من رحمه واسعه، قاهره مانزل
تنزیل من سحاب، امطار فى الجبل                  تجرى من تحتها  انهار من عسل
ذاک شرابا طهور، لذه للشاربین
وزد بر اوراق گل، نرمک نرمک نسیم                       چه روح روحانیون، فى روضات النعیم
زندگى جاودان دهد به عظم رمیم                      فانظر آثارها، هو فوز عظیم
به مغز جان مى‏دهد رایحه حورعین
بت من اى مات تو، حورات طیبات                        درآ که بندم زبان، ز گفتن ترهات
ریز به کامم ز جام، ماء عذب فرات                           لسان غیبم دهد، آیات بینات
کالشمس و القمر، فى فلک لامعین
به پرچم عید خم، انا فتحنا ببین                           نصرٌ من الله نگر، فتحا مبینا  ببین
تجلّى ذات حق، به طور سینا ببین                        به تخت بخت عجم، اکملت دینا  ببین
امر خلافت ببین، یا اعدل العادلین
على جمال اله است، بوجهه لامعه                  على جلال اله است، بطلعه ساطعه
على کمال اله است، بآیه شایعه                      على صفات اله است، بحُجّه قاطعه
وحى المنزل على است، الى الرسول الامین
بگو به موسائیان، موسى عمران على است                   بگو به عیسائیان، عیسى دوران على است
بگو به قّراء سبع، معنى قرآن على است                   هم به تمام ملل، دلیل و برهان على است

هاتوا برهانکم، لو کنتم کارهین
منشى نون و القلم، منشأ مایسطرون                   خازن کنز خفى، مخزن ما یکنزون
روضه جنّات عدن، یشربها خالدون                     چشمه عین الحیات، ساقى مایشربون
صورت ام الکتاب، سیرت علم الیقین
اذا تجلّى النهار ، پرتو تمثال او                        یغشى اللیل  آیتى، زنقطه خال او
بکلّ بشئ نذیر، قدر قدر فال او                              للّه یسجدون، در ید فعّال او
معرفتش منتهى، امال العارفین
شها ز تو رشحه ‏اى، به ابرنیسان شده                         که قطره ‏اش در صدف، گوهر رخشان شده
از یم مهرت نمى، شامل «عمان» شده                         که گوهر نظم او، حسرت عمان شده
چه آرد از بحر فکر، سخن چو دّر ثمین


 کلمات کلیدی


نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي:


اطلاعات:

  • مرجع: کتاب تاریخ و فرهنگ نیریز
  • نویسنده/گردآورنده: محمد جواد شمس نیریزی
  • نوع مدخل: نوشتار
  • تاریخ ثبت:1392/3/5

عکسهای مرتبط :

نوشته های مرتبط :

ویدئوها مرتبط :

* هیچ موردی پیدا نشد...