فهرست دانشنامه مشاهیر

نوشته‌ها

دکتر علیرضا جمشیدی
خلاصه سوابق،آموزشی و اجرایی 

 
نام و نام خانوادگی : علیرضا جمشیدی 
متولد : سال ۱۳۴۱ 
محل تولد شهرستان نی ریز فارس 
شغل : استاد یار دانشکده علوم قضائی 
Email: jamshydy@gmail.com
تخصص اصلی : دکتری تخصصی حقوق کیفری و جرم شناسی از دانشگاه شهید بهشتی
تخصص فرعی : مدیریت جامع کیفیت
 
فعالیتهای علمی 
الف- تدریس 
تدریس در دانشگاه :
۱- آیین دادرسی کیفری و سیاست جنائی در مقطع دکتری
۲- آیین دادرسی کیفری، حقوق جزای اختصاصی کودکان، حقوق جزای خانواده، سیاست کیفری و ... در مقطع کارشناسی ارشد 
۳- آیین دادرسی کیفری ، جرم شناسی در مقطع کارشناسی 
۴- تدریس مباحث مختلف حقوقی و مدیریتی (T.Q.M)  برای قضات و مسئولین قضائی 
 
ب- تألیفات
۱- کتاب :
۱-۱- تدوین کتاب سیاست جنایی مشارکتی
۱-۲- تدوین کتاب لوایح در پرتو برنامه های توسعه قضائی 
۱-۳- تدوین کتاب برنامه سوم توسعه قضائی
۱-۴- نگارش یک جلد کتاب طراحی برنامه ریزی آموزشی جهت دست اندرکاران مبارزه با مواد مخدر 
۱-۵- تدوین کتاب شرح قانون مجازات اسلامی آماده چاپ
۱-۶- تدوین کتاب اصطلاح نامه آیین دادرسی کیفری آماده چاپ
 
۲- مقالات : 
۱-۱- نگارش مقاله گفتمان سیاست جنایی در لایحه قانونی تشکیل دادگاههای اطفال و نوجوانان    ( چاپ  شده در سال ۶۷ ، شماره ۴۵ مجله حقوقی دادگستری)
۱-۲- نگارش مقاله کاهش آسیب های ناشی از مصرف مواد مخدر و ضرورت اصلاحات قانونی در این زمینه ( چاپ شده در سال چهارم شماره ۱۴ فصلنامه رفاه اجتماعی)
۱-۳- نگارش مقاله چشم انداز سیاست جنایی ایران در زمینه ی پیشگیری مشارکتی از جرم (چاپ شده در مجله علمی – پژوهشی تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی)
۱-۴- ارایه مقاله در همایش عدالت کیفری کودکان و نوجوانان در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی 
...
 
ج – راهنمایی و مشاوره بیش از ۴۰ پایان نامه دکتری و کارشناسی ارشد 
 
د- برگزاری همایش های علمی و ایراد سخنرانی در همایش های داخلی و بین المللی 
۱- ارایه مقاله و ایران سخنرانی در سمینار بین المللی کاهش آسیب و صدمات مربوط به مواد مخدر در کشور استرالیا
۲- ایراد سخنرانی در اجلاس مشترک مذاکرات حقوق بشر با اتحادیه اروپا:استقلال قاضی در اسلام و حقوق موضوعه در کشور بلژیک 
۳- ایراد سخنرانی در اجلاس مشترک مذاکرات حقوق بشر با اتحادیه اروپا : آزادی بیان و حق توسعه در کشور بلژیک 
۴- دبیر علمی – اجرایی همایش بین المللی مبارزه با مواد مخدر و ایراد سخنرانی در همایش       ( نظارت بر چاپ ۶ جلد کتاب های مجموعه مقالات همایش)
۵- دبیر علمی همایش بین المللی بررسی راههای جایگزین مجازات حبس و ایراد سخنرانی (نظارت بر چاپ یک جلد کتاب مجموعه مقالات همایش)
۶- دبیر همایش بین المللی مبارزه با پولشویی و ارایه مقاله جمع بندی همایش(نظارت بر چاپ یک جلد کتاب مجموعه مقالات همایش)
۷- دبیر همایش بررسی احکام جدید دادگاههای اطفال(نظارت بر چاپ یک جلد کتاب مجموعه مقالات همایش)
۸- دبیر علمی همایش «عدالت کیفری کودکان و نوجوانان در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی» و ارایه مقاله در همایش
۹- ایراد سخنرانی در همایش مدیران مبارزه با جرایم رایانه ای معاونت های آگاهی سراسر کشور
۱۰- ارایه جمع بندی همایش تروریسم و دفاع مشروع از منظر اسلام و حقوق بشر(نظارت بر چاپ یک جلد کتاب مجموعه مقالات همایش)
1۱- برگزاری همایش بررسی نظام حقوقی زن در ایران و ایراد سخنرانی در همایش 
1۲- برگزاری همایش ابعاد حقوقی فناوری اطلاعات و ایراد سخنرانی در همایش
1۳- ایراد سخنرانی در همایش پیشگیری از وقوع جرم استان مازندران تحت عنوان مدیریت پیشگیری از وقوع جرم 
1۴- ایراد سخنرانی در کارگاه آموزشی «دادرسی ویژه نوجوانان»
1۵- ایراد سخنرانی در همایش حقوق کودکان در دانشکده حقوق دانشگاه تهران تحت عنوان نوآوریهای لایحه تشکیل دادگاههای کودکان و نوجوانان
1۶- ایراد سخنرانی در اولین کارگاه آموزشی ویژه قضات دادگاههای مبارزه با مواد مخدر سراسر کشور 
1۷- ایراد سخنرانی در همایش مشاوران زن استانداران سراسر کشور تحت عنوان حقوق زن از منظر سیاست جنایی تقنینی
1۸- ایراد سخنرانی در نهمین کنگره پیشگیری از وقوع جرم نیروهای نظامی و انتظامی استان تهران 
1۹- ارایه مقاله و ایراد سخنرانی در همایش بین المللی محیط زیست دانشگاه شهید بهشتی
۲۰- ایراد سخنرانی و ارایه مقاله در همایش پیشگیری از  وقوع جرم نیروهای انتظامی
2۱- ایراد سخنرانی در همایش راهکارهای مبارزه با مفاسد اقتصادی و امنیت سرمایه گذاری
2۲- ایراد سخنرانی در همایش فناوری اطلاعات و ارتباطات تحت عنوان سیاست جنایی جرایم رایانه ای ساختار و عملکرد قوه ی قضاییه 
2۳- ارایه مقاله با عنوان خانواده ، علت پنهان روسپیگری زنان قبل و بعد از انقلاب در دومین کنفرانس مددکاری اجتماعی ایران 
2۴- ایراد سخنرانی در همایش بررسی ساختار  و عملکرد قوه ی قضاییه در دانشگاه آزاد بیرجند 
2۵- عضو کمیته علمی سومین کنگره بین المللی پزشکی قانونی ایران 
 
ه- مدیر اجرا و عضو کمیته ها و پروژه های علمی زیر :
۱- تدوین لایحه قضایی مجازات اسلامی
۲- تدوین لایحه قضایی آیین دادرسی کیفری
۳- تدوین لایحه قضایی پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر 
۴- تدوین لایحه قضایی اطفال و نوجوانان بزهکار 
۵- تدوین لایحه قضایی جرایم رایانه ای 
۶- تدوین لایحه قضایی مجازات های جایگزین حبس
۷- تدوین لایحه قضایی پیشگیری از  وقوع جرم 
۸- تدوین لایحه قضایی قضازدایی و جرم زدایی
۹- تدوین لایحه قضایی جرم زدایی از اعتیاد 
۱۰- تدوین لایحه حقوق شهروندی
1۱- و قریب بیست لایحه دیگر
1۲- مدیر پروژه طراحی ساختار پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر 
1۳- مدیر پروژه آموزش قضات و دست اندرکاران مبارزه با مواد مخدر
1۴- مدیر پروژه تدوین برنامه جامع دوم توسعه قضائی
1۵- مشاور ملی پروژه LAS دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد 
1۶- ارزیاب آثار پژوهشی جشنواره بین المللی فارابی
 
ز – نظارت بر انتشار ۴۰ جلد بین المللی فارابی 
 
سوابق اجرایی 
۱- دبیر شورای عالی توسعه قضایی از سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۸۳ 
۲- رییس مرکز مطالعات راهبردی و توسعه قضایی از ۱۳۸۱ تا مرداد ۱۳۸۳ 
۳- معاون حقوقی و توسعه قضایی قوه ی قضاییه از مرداد ۱۳۸۳ تا مرداد ۱۳۸۸ 
۴- سخنگوی قوه قضاییه از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۸۸ 
۵- رییس کار گروه قضایی کمیته پیگیری و ارزیابی تحقق سند چشن انداز مجمع تشخیص نظام از سال ۱۳۸۸ تا کنون . 
۶- عضو کمیته مذاکرات حقوق بشر ایران و اتحادیه اروپا
 


کلمات کلیدی


نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي:


اطلاعات:

  • مرجع:
  • نویسنده/گردآورنده:
  • نوع مدخل: نوشتار
  • تاریخ ثبت:1392/12/19

عکسهای مرتبط :

* هیچ موردی پیدا نشد...

نوشته های مرتبط :

ویدئوها مرتبط :

* هیچ موردی پیدا نشد...