فهرست دانشنامه مشاهیر

نوشته‌ها

نامه‌ی سوم (از نامه های شمس المعالی نیریزی)

ایضاً مرحوم شمسالمعالی به یکی از اکابر نوشته:

فهرست عرض و استدعای(۱) بندهی مستمند و داعی نیازمند دولتخواه بلا اشتباه فلان آنکه چون اهل این شهر از صغیر و کبیر و برنا و پیر مراتب مرحمت و التفات سرکار والا نسبت به این افتاده ضعیف استدراک(۲) کردهاند خصوصاً حکایت وعدهی التفاتی که در باب فلان فرمایش شد که التفات شود خلق شیراز هم غالباً فضول و هرزهاند بیخود در مقام سئوال و تحقیق حال برمیآیند و از بیگانه و خویش و غنی و درویش در سدد(۳) تفتیشاند(۴) بالضروره(۵) به حکم آنکه هر سؤالی را جوابی لازم است حُکماً بایستی در مقابل سخنی بگویم هرگاه این مقدمه را صریحاً منکر شوم بر انکار مصر اوّلاً دروغ و خلاف واقع است و شایسته نیست و ثانیاً هزار بیّنه و برهان و دلیل و آیه اقامه میکنند برخلاف آن و نمیپذیرند و ثالثاً کفران نعمت ولی نعمت است و چنانچه بگویم وعده فرمودهاند و متقبّل هم شدهاند و معهذا التفات نفرمودهاند این هم شایسته نیست از اینکه زبانم از گفتن چنین سخنی لال است و قبیح میدانم که اِسناد(۶) خُلف وعده(۷) به کسی دهم که دریای کرم و ابر نعم است دستش ابر بهار است و طبعش بحر ذخّار(۸) استدعا این است که جواب این بیحیا مردم را به دستخط مبارک مرقوم فرمایید والسلام.

 

یادداشت‌های نامه‌ی سوم:

۱- استدعا: خواهش با تضرع، درخواست

۲- استدراک: دریافتن، دریافت، درک کردن

۳- سدد: ظاهراً: صدد

۴- تفتیش: تفحّص و تجسّس

۵- بالضروره: بناچار

۶- اِسناد: نسبت کردن چیزی به کسی، نسبت دادن به

۷- خُلف وعده: بدقولی، خلف وعد

۸- ذخّار: در لغتنامهی دهخدا، واژهی «ذخار» مدخل نیست و این واژه در حرف «ز» به صورتِ «زخّار» مدخل است به معنی: دریای مالامال که آب از ساحلش بگذرد، بسیار پر و مالامال شونده از آب؛ مشتق از «زخر» به فتح،  که به معنی پر شدن دریا و رود از آب است. بحر زخّار: دریای پرکلمات کلیدی


نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي:


اطلاعات:

  • مرجع: هفته نامه عصر نی ریز، شماره 548 تا 553
  • نویسنده/گردآورنده: دکتر مختار کمیلی
  • نوع مدخل: نوشتار
  • تاریخ ثبت:1393/3/19

عکسهای مرتبط :

نوشته های مرتبط :

ویدئوها مرتبط :

* هیچ موردی پیدا نشد...