فهرست دانشنامه مشاهیر

نوشته‌ها

نامه‌ی پنجم (از نامه های شمس المعالی نیریزی)

ایضاً مرحوم شمسالمعالی به یکی از اعیان نوشته:

فدایت شوم، این اوقات که آسمان بنای معاندت(۱) و کجروی گذاشته و روزگار کمان گشاده به همین قدر راضی بودیم که گاهگاهی ادراک سعادت حضور سرکاری میکردیم و او را وقایهی(۲) ناملایمات و سپر حوادث میدانستیم و زخمهای روزگار را از تشرف آستانه بوسی مرهم میجستیم

بیخبر زآنکه نقش بند قضا

در پس پرده نقشها دارد

اینک لشکر نوبه(۳) و عساکر(۴) مرض بر حصار تن شبیخون آورده

هردم زمانه داغ غمم بر جگر نهد

داغی تمام ناشده داغ دگر نهد(۵)

از همه بدتر که هیچ در بساط نداریم و مبلغی هم به قرض گذرانیدهایم. ابواب قرض مسدود و کلید تدبیر مفقود مگر توجه و مرحمت سرکار اسباب توسعه شود که دوای هر درد است و مرهم هر زخم الخ.

 

یادداشت‌های نامهی پنجم:

۱- معاندت: عناد ورزیدن، ستیزه (معین)

۲- وقایه: سپر

۳- نوبه: تبی که بلا مقدمه عارض شود و دال بر حملهی ناگهانی یک مرض باشد.

۴- عساکر: جِ عسکر : لشکر و سپاه

۵- هردم ..... : این بیت در روضه الشهداء آمده و بیت بعدِ از آن چنین است:

هر داغ کاورد قَدری رو به بهتری

آن داغ را گذارد و داغی بترنهدکلمات کلیدی


نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي:


اطلاعات:

  • مرجع: هفته نامه عصر نی ریز، شماره 548 تا 553
  • نویسنده/گردآورنده: دکتر مختار کمیلی
  • نوع مدخل: نوشتار
  • تاریخ ثبت:1393/3/19

عکسهای مرتبط :

نوشته های مرتبط :

ویدئوها مرتبط :

* هیچ موردی پیدا نشد...