فهرست دانشنامه مشاهیر

نوشته‌ها

اجازه نامه آیت الله گلپایگانی به حاج سید محمو ابطحی جهت اخذ وجوه شرعی

تصویر این سند را در تصاویر بخش مشاهیر بیابید.

 بسم‌الله الرحمن الرحیم

بعد الحمد و الصلوه جناب مستطاب ثقه‌الاسلام آقای حاج سید محمود ابطحی دامت افاضاته از طرف حقیر مجازند در اخذ وجوه شرعیه از قبیل مظالم عباد و زکوات و مجهول‌المالک و صرف در موارد شرعیه و هکذا اخذ سهم مبارک امام علیه‌السلام که یک‌ربع آن را در معاش اقتصادی خود صرف [نموده] و سه‌ریع دیگر را جهت اقامه حوزه علمیه نزد حقیر ارسال و قبض دریافت و به صاحبان وجوه برسانند و اوصیه –ایده الله تعالی-بملازمه التقوی و مراعاه الاحتیاط و ان لاینسانی عن الصالح الدعاء فی مظان الاجابه

تاریخ نوزدهم شهر ذی القعده ۱۳۸۳

محمدرضا الموسوی الگلپایگانیکلمات کلیدی


نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي: