فهرست دانشنامه مشاهیر

نوشته‌ها

حاج میرزا عبدالرحیم طبیب نی‌ریزی
 این نوشته برگرفته از مقاله طب نی‌ریز در گذر تاریخ است.

 

حاج میرزا عبدالرحیم فرزند حکیم محمدکاظم نی‌ریزی یکی از اطبای معروف فارس بوده است. کتاب قانون ابوعلی‌سینا، دانشمند شهیر ایران از جانب سلطان محمد، پادشاه مقتدر عثمانی به یکی از پزشکان ایرانی هدیه می‌شود. این کتاب پس از فوت او به مالکیت پدر حاج میرزا عبدالرحیم طبیب درمی‌آید که پس از فوتش به پسرش  به ارث می‌رسد. میرزا عبدالرحیم از این کتاب بهره‌ فراوان برد و بر معلومات خود افزود و از راه طبابت  خدمات شایان توجهی به بشریت کرد. سرانجام در سنه هزار و دویست و هشتاد و هشت هجری قمری، مطابق با سال ۱۲۴۹ هجری شمسی وفات یافت.

دیگر فارس بی او فروغی ندارد

که بی گل فروغی نباشد چمن را داوریکلمات کلیدی


نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي:


اطلاعات:

  • مرجع: هفته نامه عصر نی ریز، شماره های 134 تاریخ 18/10/1384 و 136 تاریخ 2/11/1384
  • نویسنده/گردآورنده: محمدعلی پیشاهنگ
  • نوع مدخل: نوشتار
  • تاریخ ثبت:1393/7/17

عکسهای مرتبط :

* هیچ موردی پیدا نشد...

نوشته های مرتبط :

ویدئوها مرتبط :

* هیچ موردی پیدا نشد...