فهرست دانشنامه مشاهیر

نوشته‌ها

میرزا علی محمد طبیب

 این نوشته برگرفته از مقاله طب نی‌ریز در گذر تاریخ است.

میراز علی‌محمد طبیب، فرزند حاج میرزا عبدالرحیم طبیب بن حکیم محمدکاظم الحسینی المصیب النیریزی الشیرازی یکی از پزشکان حاذق و نامی و مشهور فارس بوده است. مرحوم فرصت‌الدوله در کتاب آثار عجم، بخش اطبای فارس در توصیف ایشان می‌نویسد: «جناب میرزاعلی محمد، طبیبی معتمد و سیدی است جلیل‌القدر و در طبابت بی‌بدیل ...». در حاشیه کتاب صفحهٔ ۵۳۲ اضافه می‌کند که میرزاعلی محمد بن مرحوم حاجی میرزا عبدالرحیم (نی‌ریزی) شیرازی است و حاجی مذکور در سنه ۱۲۸۸ ه.ق وفات نموده است. کتاب قانون بوعلی که ارث به پدرش رسیده بود بعد از فوت والد به ملکیت ایشان درمی‌آید و میرزاعلی محمد از راه طبابت مانند پدر و جد خود خدمت شایان توجهی به انسان‌ها می‌کند. رحمت و مهر خداوندی بر روان پاک این خاندان باد.کلمات کلیدی


نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي:


اطلاعات:

  • مرجع: هفته نامه عصر نی ریز، شماره های 134 تاریخ 18/10/1384 و 136 تاریخ 2/11/1384
  • نویسنده/گردآورنده: محمدعلی پیشاهنگ
  • نوع مدخل: نوشتار
  • تاریخ ثبت:1393/7/17

عکسهای مرتبط :

نوشته های مرتبط :

ویدئوها مرتبط :

* هیچ موردی پیدا نشد...