فهرست دانشنامه مشاهیر

نوشته‌ها

حکیم رهبر نی‌ریزی «میرزا فضل ا... رهبر نی‌ریزی شیرازی»

 این نوشته برگرفته از مقاله طب نی‌ریز در گذر تاریخ است.

آنچه مسلم است میرزا فضل‌ا... رهبر نی‌ریزی تحصیلات مقدماتی را در زادگاه خودآموخته و سپس جهت تکمیل علم و دانش خود به سیر و سیاحت پرداخته و در شهرهای بزرگ از محضر اساتید زمان بهره‌مند شده و علم دندانپزشکی را به‌طور کامل فراگرفته و به نام طبیب دندان، مشهور و معروف شده است و کتابی در این زمینه در قاهره که محل زندگی‌اش بوده به چاپ رسانیده است. حکیم رهبر نی‌ریزی گذشته از طبابت، نویسنده و شاعر نیز بوده است. او درزمینهٔ ادبیات نیز کتاب نوشته است و علت این تألیف را چنین بیان می‌کند: «چون این فانی مدتی در هرجایی سیر و سیاحت نموده و به‌قدر امکان ملاحظه در ابناء هم‌وطنان عزیزکرده و دیده که ابداً در تعلیم و تربیت زبان خود اعتنایی ندارند لذا این فانی چون ملاحظه نمود که طالبان زبان ایرانی بسیارند و مقبلان بی‌شمار و در هر گوشه و کناری جویا و پویایند، خصوصاً نفوسی که به سیاحت کشور ایران مایل‌اند خاصه آمریکائیان و اروپاییان که برای زیارت آثار قدیم ایران خیلی مشتاق‌اند. اخلاصاً به تعمیم و تعلیم این زبان عذب‌البیان شطری از این تألیف نموده و به‌نوعی مرتب ساخته که هر شرقی و غربی که دارای معرفت حروف فرنگی است می‌تواند که نطق زبان ایرانی را بداند و به سهولت لفظ را ادا کند به‌آسانی هر چیز را اسماً با ترجمه‌اش ملتفت شود که لازم به معلم و مترجم نباشد

حکیم رهبر نی‌ریزی اشعاری نیز سروده و به چاپ رسانده و این اشعار را هم اغلب به انگلیسی و عربی ترجمه کرده است.کلمات کلیدی


نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي:


اطلاعات:

  • مرجع: هفته نامه عصر نی ریز، شماره های 134 تاریخ 18/10/1384 و 136 تاریخ 2/11/1384
  • نویسنده/گردآورنده: محمدعلی پیشاهنگ
  • نوع مدخل: نوشتار
  • تاریخ ثبت:1393/7/17

عکسهای مرتبط :

نوشته های مرتبط :

ویدئوها مرتبط :

* هیچ موردی پیدا نشد...