فهرست دانشنامه تاریخ

نوشته‌ها

متن وقف‌نامه و موقوفات مسجد جامع کبیر نی‌ریز

الله ولی التوفیق و الاعانه و به ثقفی

در تاریخ شهر ربیع‌الاول سنه تسع و سبعه ثمان مائه (یعنی سال هشتصد و هفتادونه) اعلی‌حضرت خلافت پناه کشورگشای عالم‌سِتان، فرمانفرمای عقاسیم جهان، سلطان جهانگیر، جهان‌بخش، جهان دار، خاقان عظیم‌الشأن عالی نشان رفیع المقدار الذی صیت سلطنته فی الاقطار و البلدان السلطان الغازی ابوالنصر معین السلطنه و الدنیا و الدین بهادرخان حسن، خلدالله ملکه و سلطنته وقف فرمود حصه دیوانی از مزرعه دهویه که در رستاق واقع است بر منبر مزارک نی‌ریز شهرستان شهد نی‌ریز و هم‌چنین وقف فرمود شش دکان که واقع است بر لب کوبازار نی‌ریز بر جماعتی که اسامی ایشان در وقف نامه مسطور است وقفی مخلّد و آن را معاف و مسلم فرمود و همچنین معاف و مسلم فرمود مساکنات دکاکین مذکوره از همه مشتاقات دیوانیه و همچنین اینکه جناب امیراعظم قدوه الامراء فی‌العالم نظام الدوله و الدین علیخان بیک که ساعی و بانی جمیع این خیرات است که در مسجد جامع نی‌ریز جاری کرده سلطان و حاکم و داروغه و صدورکم به­غیر این خیرات بکنند و چیزی بستانند در لعنت خدایتعالی و رسول و ملائکه باشند و جری ذلک فی شهر رجب‌المرجب سنه ۸۷۹ [قمری[کلمات کلیدی


نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي:


اطلاعات:

  • مرجع: هفته نامه عصر نی ریز / شماره 106 / 5 تیر 1384
  • نویسنده/گردآورنده:
  • نوع مدخل: نوشتار
  • تاریخ ثبت:1392/9/23

عکسهای مرتبط :

نوشته های مرتبط :

ویدئوها مرتبط :

* هیچ موردی پیدا نشد...