فهرست دانشنامه تاریخ

نوشته‌ها

نی ریز در دوره زندیه

در اواخر دوره کریم‌خان زند (متوفی ۱۱۹۳ ه. ق.)، میر حسام‌الدین عرب از طایفه شیبانی ایل عرب فارس، بر نی‌ریز حکومت می‌کرد. بعدازآنکه آقا محمدخان قاجار (متوفی ۱۲۱۱ ه. ق.) در غیاب لطفعلی‌خان زند (حک ۱۲۰۳ - ۱۲۰۹ ه. ق.)، با کمک حاجی ابراهیم شیرازی، کلانتر شیراز، در سال ۱۲۰۶ ه. ق. شیراز را به تصرف خود درآورد، لطفعلی‌خان به جنگ‌وگریز با نیروهای آقامحمدخان پرداخت. وی در همان سال، بسیاری از شهرهای فارس ازجمله ابرقوه، بوانات، اصطهبانات و ... را تحت تسلط خود آورد. امّا اهالی نی‌ریز از در مخالفت با او درآمدند که پس از نبردی آنجا را فتح کرد و مدّت دوازده روز در آنجا ماند. وی تا حدود ۱۲۰۸ ه. ق. در مناطق بین کرمان، یزد و فارس به مبارزه با سپاهیان آغامحمدخان پرداخت و سرانجام در ۱۲۰۹ ه. ق. در بم گرفتار شد و به دستور آغامحمدخان قاجار به قتل رسید.کلمات کلیدی


نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي:


اطلاعات:

  • مرجع: کتاب تاریخ و فرهنگ نیریز
  • نویسنده/گردآورنده: محمد جواد شمس نیریزی
  • نوع مدخل: نوشتار
  • تاریخ ثبت:1393/1/31

عکسهای مرتبط :

* هیچ موردی پیدا نشد...

نوشته های مرتبط :

ویدئوها مرتبط :

* هیچ موردی پیدا نشد...