فهرست دانشنامه تاریخ

نوشته‌ها

توضیح در مورد پیشینه تاریخی شهرستان نیریز

 تعیین تاریخ دقیق پیدایش این سرزمین و ارائه تصویری درست و روشن از وضعیت آن در دوره‌های مختلف تاریخی، مشکل و در مواردی غیرممکن است. اینکه برخی کوشیده‌اند تاریخ نی­ریز را بدون ارائه منبع و مأخذی درست و مورد اعتماد به دوره اساطیری کیانیان  و دوره مادها  متّصل سازند، غیرمنطقی و نامعقول است. روایات شفاهی نیز که برخی بدان اعتماد کرده‌اند، به‌ویژه درباره تاریخ باستان و دورانِ کهن که قسمت اعظم آن مجهول مانده است، قابل استناد نیست.کلمات کلیدی


نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي:


اطلاعات:

  • مرجع: کتاب تاریخ و فرهنگ نیریز
  • نویسنده/گردآورنده: محمد جواد شمس نیریزی
  • نوع مدخل: نوشتار
  • تاریخ ثبت:1393/4/1

عکسهای مرتبط :

* هیچ موردی پیدا نشد...

نوشته های مرتبط :

    * هیچ موردی پیدا نشد...

ویدئوها مرتبط :

* هیچ موردی پیدا نشد...