نتایج جستجوی عبارت «روستای غوری» در نوشته‌های کتابشناسی:
درباره کتاب "کتاب علی"
کتابشناسی » کتاب علی »
 کتاب علی تألیف ملأ عباس بن کربلایی محمدرضا دهچاهی می‌باشد. نویسنده حدود یک قرن پیش در روستاهای دهچاه و غوری نی‌ریز فارس مکتب‌خانه داشته و ظاهراً این کتاب را جهت تدریس در مکتب‌خانه با خط خود نوشته است. موضوع کتاب داستانی است که در حدود دوران مشروطه اتفاق افتاده است. این داستان سرگذشت پسری به نام علی است که تنها پسر پدر و مادری به نام محمد و لیلی بوده و بعد از تولد چندین دختر به دنیا...