نتایج جستجوی عبارت «مدرسه‌ی فرهنگ نی‌ریز» در نوشته‌های دانشنامه مردم‌شناسی:
آشنایی با خط سیاقی
دانشنامه مردم‌شناسی » فرهنگ عامه »
 خط سیاق یا سیاقت نوعی از خط و روش نگارش است که با آن اهل دفتر و دیوان، اعداد، مقادیر و اوزان را می‌نوشتند. حساب سیاق روشی است در حسابداری قدیمی و دانشی است در ثبت و ضبط ارقام و اعداد محاسبات دیوانی و شخصی. تا پایان دورهٔ قاجار کلیهٔ امور محاسبات دولتی و شخصی با اعداد سیاق نوشته می‌شد و مردم عادی به‌ویژه کسبه تا حدود ده‌ها سال پیش نیز محاسبات خویش را با اعداد سیاق ثبت...
درخواست گشایش دوره دوم دبیرستان در نیریز - 1336 ه ش
دانشنامه مردم‌شناسی » مناسبات اجتماعی در اسناد مکتوب »
متن نامه زیر برگرفته از مقاله مریم سلطان، نزهت الملوک می‌باشد.  وزارت فرهنگ اداره فرهنگ شهرستان فسا گزارش تقدیم به مقام عالی وزارت محترماً به‌عرض می‌رساند، اهالی نی‌ریز با اظهار علاقه مصرانه، تقاضای افتتاح دوره دوم دبیرستان دارند و رونوشت مورخ ۱۳۳۶/۶/۱۷ بانو معصومه فاتح که به پیوست تقدیم می‌شود. و ضمن آن، تعهد پرداخت فوق‌العاده‌یی معادل سالیانه سی‌هزار ریال به دبیرانی که حاضر به انجام وظیفه به نی‌ریز باشند نموده که نمونه‌ئی از علاقه‌مندی این بانو به توسعه فرهنگ محل می‌باشد. برای این‌که...
ازدواج نامه‌ ای از عهد قاجاری
دانشنامه مردم‌شناسی » مناسبات اجتماعی در اسناد مکتوب »
 یکی از نشانه‌های دیرینگی فرهنگ و تمدّن یک کشور و در مقیاس کوچک‌تر یک شهر و آبادی، وجود آثار و یادمان‌های فرهنگی متعلّق به هزاره‌ها و سده‌های پیشین در آن کشور یا شهر و آبادی است.  یادمان‌های تمدّن و فرهنگی، گونه‌های متفاوت دارند؛ در حوزهٔ فرهنگی و در قلمرو کشور ما، دست نویس‌ها (نسخه‌های خطی) پوست پارچه و گچ‌نوشته‌ها در شمار ارجمندترین یادگارهای نیاکان ماست که شوربختانه بخش بزرگی از آن‌ها در گذر زمانه به سبب غفلت و کوتاهیِ...