نتایج جستجوی عبارت «نیریز» در نوشته‌های دانشنامه مردم‌شناسی:
درخواست گشایش دوره دوم دبیرستان در نیریز - 1336 ه ش
دانشنامه مردم‌شناسی » مناسبات اجتماعی در اسناد مکتوب »
متن نامه زیر برگرفته از مقاله مریم سلطان، نزهت الملوک می‌باشد.  وزارت فرهنگ اداره فرهنگ شهرستان فسا گزارش تقدیم به مقام عالی وزارت محترماً به‌عرض می‌رساند، اهالی نی‌ریز با اظهار علاقه مصرانه، تقاضای افتتاح دوره دوم دبیرستان دارند و رونوشت مورخ ۱۳۳۶/۶/۱۷ بانو معصومه فاتح که به پیوست تقدیم می‌شود. و ضمن آن، تعهد پرداخت فوق‌العاده‌یی معادل سالیانه سی‌هزار ریال به دبیرانی که حاضر به انجام وظیفه به نی‌ریز باشند نموده که نمونه‌ئی از علاقه‌مندی این بانو به توسعه فرهنگ محل می‌باشد. برای این‌که...
استشهاد آبادانی دهمورد توسط حاجی سید ابوالقاسم هندی
دانشنامه مردم‌شناسی » مناسبات اجتماعی در اسناد مکتوب »
برای دیدن تصویر کل این سند اینجا را ببینید. طلب شهادت نموده و تصدیق خواست اقل و اذل السادات از علما و صالحان و سادات و موالی و ارکان و اعیان و ضیع و شریف و قوی و ضعیف و عموم مطلعین اقل السادات محمدعلی ابن مرحوم حاجی سید ابوالقاسم هندی و مستحضرین دارالعلم شیراز و ارسنجان و اصطهبانات و نی‌ریز و بوانات و قنقری سرچهان و آباده و ایلات نواحی فارس در باب اینکه والدات اقل الحاج سید ابوالقاسم در...
واگذاری قنات های بایر کوشکک آباده طشک
دانشنامه مردم‌شناسی » مناسبات اجتماعی در اسناد مکتوب »
 تصویر این سند را اینجا ببینید. متن این سند بسیار مفصل است. بخش های مختلف آن را اینجا و اینجا ببینید.  زیباترین کلامی که عندلبیان فصاحت صحیفه جان را باین مزین سازند حمد مالک الملکیت که دهکده عالم جبروت را بلا مشارکت غیری مالک است جل شأنه که عنوان قباله مملکتش قل اللهم مالک الملک و توقیع بنجق نامچه سرمدیتش کل شی هالک الا وجه عادلی که عنوان صحیفه عرفانش ن والقلم و ما یسطرون کتاب علوم بی پایانش انی اعلم مالا تعلمون کریمه ای...