نتایج جستجوی عبارت «شهرداری» در نوشته‌های دانشنامه تاریخ:
پیشینه شبکه‌های آب نی‌ریز
دانشنامه تاریخ » نی ریز در دوره پهلوی »
شبکهٔ آب نی‌ریز در سال ۱۳۴۶ کشیده شد و متولی آن شهرداری بود. آب ابتدا از تلمبهٔ واقع در ضلع شمال شرقی فلکهٔ گل (شهید رجایی) تأمین می‌شد اما بعداً چون مصرف آب زیاد شد از چاه واقع در ضلع شمالی فلکهٔ ۱۵ خرداد نیز استفاده شد. اعتبار احداث تلمبهٔ آب فلکهٔ ۱۵ خرداد از بودجهٔ اصل ۴ ترومن بود. این تلمبه در سال ۱۳۳۰ احداث شد و  تقریباً در تمام شهرها هم به اجرا درآمد. در سال ۱۳۴۶...
پیشینه اداره برق نی ریز
دانشنامه تاریخ » نی ریز در دوره پهلوی »
نی‌ریز در سال ۱۳۴۳ خورشیدی برق‌دار شد. در این نوشتار، پیشینهٔ برق نی‌ریز از زبان آقای حاج مصطفی مهدوی*، اولین فرد استخدام‌شده درزمینهٔ برق در نی‌ریز که ۴۰ سال در این صنعت فعالیت داشته است بیان می‌شود. در سال ۱۳۲۴ خورشیدی شرکتی به نام «شرکت سهامی آب و برق فارس» تأسیس شد. این شرکت سهامی عام و بهای هر سهم آن صد تومان بود که تعدادی از سهام آن را مردم خریدند و برای تقویت مالی آن ۷۵۰ سهم توسط دولت خریداری شد....