نتایج جستجوی عبارت «نی ریز ایرج افشار قطرو مسجد بازار نی ریز سنگ گور پیر شهاب‌الدین گورستان لنگر شورو چشمه شیرین بشنه دریاچهٔ نی‌ریز مسجد جامع قدیم صابون‌پزهای نی ریز مقبرهٔ یعقوب سروستانی» در نوشته‌های کتابشناسی: