نتایج جستجوی عبارت «محمد جعفر الحسینی راجی دهمورد محمد علی ابن مرحوم حاجی سید ابوالقاسم هندی شیراز ارسنجان اصطهبانات نیریز بوانات قنقری سرچهان آباده ایلات نواحی فارس لکنهوی هندوستان بلوک آباده طشک غورسی غارسی غرس ابوالحسن مروستی حسینعلی بیگ قرائی ایل قرائی» در نوشته‌های دانشنامه مردم‌شناسی:
استشهاد آبادانی دهمورد توسط حاجی سید ابوالقاسم هندی
دانشنامه مردم‌شناسی » مناسبات اجتماعی در اسناد مکتوب »
برای دیدن تصویر کل این سند اینجا را ببینید. طلب شهادت نموده و تصدیق خواست اقل و اذل السادات از علما و صالحان و سادات و موالی و ارکان و اعیان و ضیع و شریف و قوی و ضعیف و عموم مطلعین اقل السادات محمدعلی ابن مرحوم حاجی سید ابوالقاسم هندی و مستحضرین دارالعلم شیراز و ارسنجان و اصطهبانات و نی‌ریز و بوانات و قنقری سرچهان و آباده و ایلات نواحی فارس در باب اینکه والدات اقل الحاج سید ابوالقاسم در...
واگذاری قنات های بایر کوشکک آباده طشک
دانشنامه مردم‌شناسی » مناسبات اجتماعی در اسناد مکتوب »
 تصویر این سند را اینجا ببینید. متن این سند بسیار مفصل است. بخش های مختلف آن را اینجا و اینجا ببینید.  زیباترین کلامی که عندلبیان فصاحت صحیفه جان را باین مزین سازند حمد مالک الملکیت که دهکده عالم جبروت را بلا مشارکت غیری مالک است جل شأنه که عنوان قباله مملکتش قل اللهم مالک الملک و توقیع بنجق نامچه سرمدیتش کل شی هالک الا وجه عادلی که عنوان صحیفه عرفانش ن والقلم و ما یسطرون کتاب علوم بی پایانش انی اعلم مالا تعلمون کریمه ای...
شاهسَوَن‌های فارس (قسمت دوم)
دانشنامه مردم‌شناسی » اقوام »
قسمت نخست این مقاله را در بخش شاهسَوَن‌های فارس (قسمت اول) بخوانید. مسکن اصلی شاهسونانی که امروز در ایران زندگی می‌کنند، استان آذربایجان شرقی است و درحدود هشت هزار خانوار از این ایلات در ارتفاعات اهر، مشکین‌شهر و کناره‌های رود ارس، ییلاق و قشلاق می‌کنند. قبائل یا تیره‌هائی دیگر به همین نام در نواحی دیگر ایران بسر می‌برند که کیفیت زندگی آنان هنوز به درستی مورد تحقیق و بررسی قرار نگرفته است. از آن میان تنها چند و چون زندگی و معیشت...
واگذاری قریه دهمورد و معافیت رعایا از مالیات - ۱۲۴۹ ه ق
دانشنامه مردم‌شناسی » مناسبات اجتماعی در اسناد مکتوب »
واگذاری قریه دهمورد و معافیت رعایا از مالیات - ۱۲۴۹ ه ق    بسم‌الله تعالی شأنِ حکم اعلا شد گیرد از دست علی       خاتم شاهی قدرت فتحعلی آنکه یگانه فرزند ارجمند کامکار تا مدار والا مقدار حسینعلی میرزای فرمانفرمای مملکت فارس با الطاف و عطاف حضرت ضل اللهی مفتخر و سرافراز بوده می‌رساند که حضرت نواب مستطاب فلک جناب قطب العارفین حاجی میر قاسمعلی شاه هندی ادام الله برهانه از رهگذری که عود به مملکت خود را متعذر بودند میل...
واگذاری قریه دهمورد و معافیت رعایا از مالیات - ۱۲۴۹ ه ق
دانشنامه مردم‌شناسی » مناسبات اجتماعی در اسناد مکتوب »
 بسم الله تعالی شأنه حکم اعلا شد گیرد از دست علی       خاتم شاهی قدرت فتحعلی آنکه یگانه فرزند ارجمند کامکار تا مدار والا مقدار حسینعلی میرزای فرما نفرمای مملکت فارس با لطاف و عطاف حضرت ضل اللهی مفتخر و سرافراز بوده میرساند که حضرت نواب مستطاب فلکجناب قطب العارفین حاجی میر قاسمعلی شاه هندی ادام الله برهانه از رهگذریکه عود بمملکت خود را متعذر بودند میل بهمرسانیده که در مملکت فارس محض مشغولیات اقدام در دایریت و احداث...
شاهسَوَن‌های فارس (قسمت اول)
دانشنامه مردم‌شناسی » اقوام »
پیشینه تاریخی و شناخت شاهسَوَن‌ها شاید خیلی از ما در بسیاری از جاها با افرادی ارتباط داشته باشیم که آن‌ها را به نام شاسوند، شاسوندی، شاهسوند و یا شاهسوندی می‌شناسیم. آیا تابه‌حال به فکر افتاده‌ایم که منشأ و مبدأ این قوم کجاست؟! شاید نوشتار زیر به بسیاری از پرسش‌ها پاسخ داده و اطلاعات جالبی را در اختیار ما قرار دهد که مسلماً می‌تواند برای همگی ما مفید باشد. این نوشتار به قلم استاد محمد کریم زاده در سال ۱۳۵۲...
ازدواج نامه‌ ای از عهد قاجاری
دانشنامه مردم‌شناسی » مناسبات اجتماعی در اسناد مکتوب »
 یکی از نشانه‌های دیرینگی فرهنگ و تمدّن یک کشور و در مقیاس کوچک‌تر یک شهر و آبادی، وجود آثار و یادمان‌های فرهنگی متعلّق به هزاره‌ها و سده‌های پیشین در آن کشور یا شهر و آبادی است.  یادمان‌های تمدّن و فرهنگی، گونه‌های متفاوت دارند؛ در حوزهٔ فرهنگی و در قلمرو کشور ما، دست نویس‌ها (نسخه‌های خطی) پوست پارچه و گچ‌نوشته‌ها در شمار ارجمندترین یادگارهای نیاکان ماست که شوربختانه بخش بزرگی از آن‌ها در گذر زمانه به سبب غفلت و کوتاهیِ...
سند معامله زمین - حاج ابوالقاسم هندوستانی
دانشنامه مردم‌شناسی » مناسبات اجتماعی در اسناد مکتوب »
  بسم الله تعالی شأنه العزیز حضور شرعی بهمرسانیدم افقرالسادات والحاج ابوالقاسم الهندوستانی از روی اختیار و التذالرضا مصالحه صحیحه شرعیه و معامده صریحه ملیه اسلامیه نمودم دو ثلث از قنوات مسطوره فی المتن را که در ید تصرف و حیطه تملک خود میداشتم بفرزند ارشد کامکارم امیرمحمدعلی بمال المصالحه یکصد اشرفی بیست و شش نخودی سکه مبارکه فتحعلی شاهی یکچهار یک نمک و فی الفور در مجلس عقد وجه و مقدار مال المصالحه را از فرزند خود دریافت نمودم...
ایلات و عشایر شهرستان نی‌‌ریز
دانشنامه مردم‌شناسی » اقوام »
در شهرستان نی‌ریز تیره‌های مختلفی از عشایر و طایفه‌ها زیست می‌کنند و در بخش‌های مختلفی سکونت دارند. در برخی موارد به دلیل ازدواج‌های صورت گرفته، افراد طایفه‌ها پراکنده شده‌اند. در زیر به مهم‌ترین ایلات، عشایر و طوایف نی‌ریز پرداخته می‌شود. عرب مزیدی و تیره‌ی کله خوشی در دهستان هرگان بخش مرکزی نی‌ریز و در ۲۰ کیلومتری شهر نی‌ریز ساکن هستند و به کار زراعت و دامپروری مشغول می‌باشند و زبان آن‌ها عربی مخلوط با فارسی است. ایل عرب خمسه شامل تیره‌های لبومحمدی، یاراحمدی،...
درخواست گشایش دوره دوم دبیرستان در نیریز - 1336 ه ش
دانشنامه مردم‌شناسی » مناسبات اجتماعی در اسناد مکتوب »
متن نامه زیر برگرفته از مقاله مریم سلطان، نزهت الملوک می‌باشد.  وزارت فرهنگ اداره فرهنگ شهرستان فسا گزارش تقدیم به مقام عالی وزارت محترماً به‌عرض می‌رساند، اهالی نی‌ریز با اظهار علاقه مصرانه، تقاضای افتتاح دوره دوم دبیرستان دارند و رونوشت مورخ ۱۳۳۶/۶/۱۷ بانو معصومه فاتح که به پیوست تقدیم می‌شود. و ضمن آن، تعهد پرداخت فوق‌العاده‌یی معادل سالیانه سی‌هزار ریال به دبیرانی که حاضر به انجام وظیفه به نی‌ریز باشند نموده که نمونه‌ئی از علاقه‌مندی این بانو به توسعه فرهنگ محل می‌باشد. برای این‌که...