نوشته‌ها

واگذاری قریه دهمورد و معافیت رعایا از مالیات - ۱۲۴۹ ه ق

 بسم الله تعالی شأنه

حکم اعلا شد
گیرد از دست علی       خاتم شاهی قدرت فتحعلی
آنکه یگانه فرزند ارجمند کامکار تا مدار والا مقدار حسینعلی میرزای فرما نفرمای مملکت فارس با لطاف و عطاف حضرت ضل اللهی مفتخر و سرافراز بوده میرساند که حضرت نواب مستطاب فلکجناب قطب العارفین حاجی میر قاسمعلی شاه هندی ادام الله برهانه از رهگذریکه عود بمملکت خود را متعذر بودند میل بهمرسانیده که در مملکت فارس محض مشغولیات اقدام در دایریت و احداث قریه ده مورد در آباده طشک را نموده که در باغات اشجاری سبز کنند لهذا با نفرزند کامکار امر و مقرر می فرمائیم که قریه مزبوره را با رعایا و پرایا یی آنقریه کلا و طرا بتصرف کارگذاران ذیشان ایشان داده و از تاریخ حال الی مادم الحیات خود اولاد و احفاد ایشان مستقلا مالک و متصرف و قلم و قدم دیوان اعلی از سر ششدانگه آن برداشته احدی مطالبه دیناری مالیات و عوارض ملک بهیچوجه از ایشان ننموده اگر در اشجار زراعتی دیگر هم میل احداث نمودند احدی ماذون نیست که دیناری مالیات از ایشان مطالبه نماید و رعایای آنقریه هم از مالیات معاف بوده مالیات قریه را بقرار تصدیق دفترخانه مبارکه هر ساله بخرج آن فرزند محسوب دارد
سنه ۱۲۴۹
 


کلمات کلیدی


نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي:


اطلاعات:

  • مرجع: آرشیو شخصی مرحوم حاج سید محمود ابطحی
  • نویسنده/گردآورنده:
  • نوع مدخل: نوشتار
  • تاریخ ثبت:1392/11/2

عکسهای مرتبط :

نوشته های مرتبط :

ویدئوها مرتبط :

* هیچ موردی پیدا نشد...