عکس ها

واگذاری قریه ده مورد و معافیت رعایا از مالیات - ۱۲۴۹ ه ق

بسم‌الله تعالی شأنِ

حکم اعلا شد

گیرد از دست علی       خاتم شاهی قدرت فتحعلی

آنکه یگانه فرزند ارجمند کامکار تا مدار والا مقدار حسینعلی میرزای، فرمانفرمای مملکت فارس با لطف و عطف حضرت ذل اللهی مفتخر و سرافراز بوده می‌رساند که حضرت نواب مستطاب فلک، جناب قطب العارفین حاجی میر قاسمعلی شاه هندی ادام الله برهانِ از رهگذری که عود به مملکت خود را متعذر بودند میل به هم رسانیده که در مملکت فارس محض مشغولیات اقدام در دایریت و احداث قریه دهمورد در آباده طشک را نموده که در باغات اشجاری سبز کنند لهذا به آن فرزند کامکار امر و مقرر می‌فرماییم که قریه مزبوره را با رعایا و پرایای آن قریه کلاً و طرا به تصرف کارگذاران ایشان داده و از تاریخ حال الی مادم الحیات خود اولاد و احفاد ایشان مستقلاً مالک و متصرف و قلم و قدم دیوان اعلی از سر شش‌دانگه آن برداشته احدی مطالبه دیناری مالیات و عوارض ملک به‌هیچ‌وجه از ایشان ننموده اگر در اشجار زراعتی دیگر هم‌میل احداث نمودند احدی مأذون نیست که دیناری مالیات از ایشان مطالبه نماید و رعایای آن قریه هم از مالیات معاف بوده مالیات قریه را به‌قرار تصدیق دفترخانه مبارکه هرساله به خرج آن فرزند محسوب دارد.

سنه ۱۲۴۹


کلمات کلیدی


نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي:


اطلاعات:

  • مرجع: آرشیو شخصی مرحوم حاج سید محمود ابطحی
  • نویسنده/گردآورنده:
  • نوع مدخل: عکس
  • تاریخ ثبت:1392/11/2

عکسهای مرتبط :

نوشته های مرتبط :

ویدئوها مرتبط :

* هیچ موردی پیدا نشد...