نتایج جستجوی عبارت «حال و هوای معنوی رزمندگان در عملیات بیت المقدس حرکت به سمت خرمشهر قرآن خطی خط نسخ قرآن خطی خط نسخ» در نوشته‌های دانشنامه مشاهیر: