فهرست دانشنامه مشاهیر

نوشته‌ها

منهج التحریر(اثرسید قطب الدین محمد حسینی نیریزی)

 منهج التحریر: منظومه ‏اى عرفانى است به فارسى بر وزن مخزن‏ الاسرار نظامى در توحید حق تعالى.
     این منظومه ناقص است و با وجودِ نسخ متعدد، نسخه کاملى از آن در دست نیست.
 
بسم الله الرحمن الرحیم
  ربط هویات به هوى قدیم                        حمدبه هوئى است که بالذات هوست
  هوى هو اللّه احدى هوى اوست                       هوى غنى صمد لم یلد
  واحد لم یولد بى‏ضدّ و ندّ                                  هوى مجید احدى صمد
  وحدت او نیست ز جنس عدد                          هوى بلاکفو قدیم ازل
  لیس کمثله بود و لم‏یزل                           هوى مقدس ز زمان و مکان
  سوره اخلاص دهد زو نشان                        هوى وجود ازل بى‏نیاز
  هوى حقیقى هویات‏ساز                            هوى بلافانى قائم به ذات
  کائن بالذات مفیض الذوات                         چون در فیض ازلى را گشود
  شعشعه زد لمعه جود از وجود                      کرد فیوضات وجودى ظهور
  بر مثل آیه اللّه نور                                        امر وى از قلّه قاف قدم
  کرد به یک لمحه دو عالم رقم                       عالم از آن امر کلمح البصر
  آمد از اقلیم مشیت به در                         ناگه از آن نشأه کن گشت مست
  نیست به خود هست به او هر چه هست         از قلم انوار قدم گشت فاش
  لوح عدم یافت از آن انتقاش                        کون و مکان پرتوى از بود او
  جان جهان رشحه‏اى از جود او                 آن صمدى ذات که لایطعم است
  رحمت او مائده عالم است                          مایه فیض هو یطعم مدام
  مى‏رسد از رحمت او مستدام                       از کرم خود به تهى مایگان
  مایه هستى بدهد رایگان                        هستى او واجب و باقى به ذات
  واجب و باقى است به او ممکنات                 اوست که هم اوّل و هم آخر است
  اوست که هم باطن و هم ظاهر است    فى معنى اطلاق لفظ الوجود على ذاته سبحانه و تعالى
 
نزد حکیمان حقایق ‏شناس                              راهنمایان معارف اساس
حضرت ذات احدى قدم                                پاک ز تعریف وجود و عدم
زانکه در آن ذات اشارات نیست                      محرم آن لفظ و عبارات نیست
لیک ضرور است که اندر بیان                         لفظ نشانى دهد از بى‏ نشان
لاجرم آمد به ضرورت بیان                              لفظ وجود و عدم اندر میان  
 
*
     از این اثر چند نسخه در دست است: سه نسخه به شماره‏ هاى ۲ / ۴۰۷۹، ۲ / ۴۸۸۹، ۲/۵۱۵۵ در کتابخانه مجلس شورا  ؛ نسخه‏ اى به شماره ۳ / ۲۲۷ در کتابخانه خانقاه احمدیه شیراز ؛ نسخه‏ اى به شماره ۲۲۸۴۷ ف کتابخانه ملى .
    این رساله همراه با منهج ‏التحریر توسط محمد خواجوى در شیراز به طبع رسیده است.

 کلمات کلیدی


نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي:


اطلاعات:

  • مرجع: کتاب تاریخ و فرهنگ نیریز
  • نویسنده/گردآورنده: محمد جواد شمس نیریزی
  • نوع مدخل: نوشتار
  • تاریخ ثبت:1392/2/25

عکسهای مرتبط :

نوشته های مرتبط :

ویدئوها مرتبط :

* هیچ موردی پیدا نشد...