فهرست دانشنامه مشاهیر

نوشته‌ها

طبیب میرزا محمد مصلح

 این نوشته برگرفته از مقاله طب نی‌ریز در گذر تاریخ است.

در سال ۱۲۹۴ هـ. ق که منصور السلطنه شیبانی از ایل عرب شیبانی و داماد فتحعلی خان نی‌ریزی حاکم پیشین نی‌ریز به حکومت نی‌ریز منصوب گردید، میرزا محمد که در محله بازار نی‌ریز سکونت داشت مشغول طبابت بود. می‌گویند او پزشکی حاذق، جراحی ماهر و دارای اخلاق و صفاتی پسندیده بوده است به‌گونه‌ای که از فقرا حق ویزیت نمی‌گرفته و از افراد بی‌بضاعت کمترین ویزیت را دریافت می‌کرده است. بر بالین بیمار که دعوت می‌شده است بی‌اغماض می‌پذیرفته و حتی به محلات دوردست می‌رفته است. وی در نی‌ریز طرفداران زیادی پیدا کرد و محبوب دل‌های مردم بود و حکام و رؤسا و اعیان و توده مردم به وجودش نیاز داشتند. او در نی‌ریز دار فانی را بدرود گفت و رخ در نقاب خاک کشید.کلمات کلیدی


نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي:


اطلاعات:

  • مرجع: هفته نامه عصر نی ریز، شماره های 134 تاریخ 18/10/1384 و 136 تاریخ 2/11/1384
  • نویسنده/گردآورنده: محمدعلی پیشاهنگ
  • نوع مدخل: نوشتار
  • تاریخ ثبت:1393/7/17

عکسهای مرتبط :

نوشته های مرتبط :

ویدئوها مرتبط :

* هیچ موردی پیدا نشد...