فهرست دانشنامه مشاهیر

نوشته‌ها

شرح احوال و زندگانى سید قطب الدین محمد حسینی نیریزی

     سید قطب ‏الدین در نیریز ولادت یافت. تاریخ تولد او به طور دقیق دانسته نیست، امّا با توجه به مطالبى که در برخى از آثارش آمده است، ولادت او را در آغاز سده دوازدهم، یعنى در ۱۱۰۰ ه . ق. حدس زده‏اند. او در مقدمه ترجمه غزل عطار و مقدمه قصیده عشقیه، در سبب ترجمه غزل عطّار و سرودن قصیده عشقیه گفته است: «لقد سمعت فى ریعان الشباب منذ قرن غزلاً من منظومات العارف الرّبانى و العالم الصّمدانى جامع المعارف و الاسرار الشیخ الجلیل فرید الدّین المشهور بالعطار قدّس‏الله روحه فى ارواح العرفاء الکبار و طاب ثراه برحمه الملیک المقتدر الغفّار فهنالک طار روحى بسماع تلک الابیات الى عوالم قدس حضرت القدّوس، فقلت معانیها بالعربى المأنوس ... ثم انشدت بعد سنین بمقتضى المقام و الحال على اوزان تلک الابیات الّتى قلتها بالاجمال هذه المنظومه تفصیلاً لبیان اطوار حقیقه العشق فى قلوب افاضل الرجال، ... و کان انشادها فى سنه الف و مأه و خمسه و اربعین ».
    چنانکه قطب‏ الدین خود اشاره کرده است، یک قرن قبل ـ یعنى سى سال قبل ـ در دوران جوانى غزلى از عطار را شنید که بعدها آن را به عربى ترجمه کرد و سپس در سال ۱۱۴۵ ه . ق. معانى آن را به عربى در قالب قصیده و با عنوانِ قصیده عشقیه به نظم درآورد ؛ از این رو، با این فرض که او در آن زمان یعنى در سال ۱۱۱۵ ه . ق. پانزده ساله بوده، ولادت او را در سال ۱۱۰۰ ه . ق. دانسته ‏اند .
    علاوه بر آن، در ارجوزه فى العوامل النحویه یا القصیده العلویه النحویه گفته است:

اقول قد مضت ثلاثون سنه                           من عمرنا و ما انتبهنا من سنه  
   و نیز در تاریخ این منظومه چنین سروده است:
ناظمه خادم علم‏الدین                                   محمد یدعى بقطب‏ الدین
فى سنه المأه و الثلاثین                                و الالف فى عام ورود قزوین    
 وى در سال ۱۱۳۰ ه . ق. که تاریخِ انشاد این ارجوزه است، خود را سى ساله خوانده است. با استناد به این اشعار، تاریخ ولادت او را مى‏توان در سال ۱۱۰۰ ه . ق. دانست .
    به هر حال، سید قطب ‏الدین مى‏ بایست در این سال ـ ۱۱۰۰ ه . ق. ـ یا چند سال قبل از این تاریخ، یعنى در اواخر سده یازده هجرى قمرى ولادت یافته باشد .
    على‏رغم آثار متعدد او و نیز تحقیقات و پژوهشهایى که درباره شرح احوال وى انجام گرفته، از دوران کودکى و نوجوانى وى اطلاعى در دست نیست، و تاریخ حیات و زندگانى وى نیز به صورتى روشن و واضح بیان نشده است. محققان معاصر نیز بیشتر به تکرار مطالب و کلّى‏ گویى پرداخته و در برخى موارد ـ چنانکه اشاره خواهیم کرد ـ مرتکب اشتباه شده‏اند.
     سیدقطب‏الدین در زادگاه خود نشو و نما یافت و در همانجا نیز به تحصیل پرداخت .
    با توجه به عبارات مقدمه ترجمه غزل عطار  دانسته مى‏ شود که او در همان دوران نوجوانى که به احتمال در زادگاهش به سر مى ‏برده، با ادبیات عرفانى آشنایى یافته است.
     در بیشتر منابع و مآخذ معاصر، آمده است که سید قطب ‏الدین پس از کسب علوم ظاهرى از جمله: فقه، حدیث، حکمت و ... نزد دانشمندانى چون مولاشاه محمّد دارابى و ... روى به کسب معارف الهى و علوم حقیقى آورد و دست ارادت به شیخ على نقى اصطهباناتى داد . با توجه به اینکه شیخ على‏ نقى اصطهباناتى در حدود ۱۱۲۶ ه . ق. وفات یافته، سید قطب ‏الدین مى‏ بایست سالها قبل از این تاریخ، به احتمال در ۱۱۲۰ ه . ق.، یعنى در زمانى که حدودا بیست ساله بوده خدمت او رسیده باشد ؛ از این رو، پذیرفتن این مطلب که جوانى حدودا بیست ساله، تمامى «علوم ظاهرى و حکمت یونانى» را فرا گرفته بوده، نامعقول و غیرمنطقى به نظر مى ‏رسد ؛ علاوه بر آنکه سید قطب الدین چنانکه خود او اشاره کرده، سالها بعد از این تاریخ ـ تا اواخر دهه ۱۱۳۰ ه . ق. ـ به فراگیرى علوم و معارف دینى و کسب فیض از محضرِ دانشمندان، فقیهان و مجتهدان اشتغال داشته و بیشترِ استادانى را که نام برده، بعد از تاریخ ۱۱۲۶ ه . ق. ملاقات کرده است .
    بنابراین، چنین دانسته مى‏شود که سیدقطب‏ الدین، پس از آنکه تحصیلات مقدماتى را در زادگاهش فراگرفت، به شوق دیدارِ عارفى حقیقى و صاحبدلى به کمال رسیده، به سفر پرداخت و سرانجام به محضر شیخ على‏ نقى اصطهباناتى رسید.
     در برخى منابع آمده است که او در شیراز، در بقعه شاه داعى اللّه خدمت شیخ ‏على‏ نقى اصطهباناتى رسید ؛ امّا برخى، به ویژه پژوهشگران متأخر، دیدار آن دو را در اصطهبانات دانسته ‏اند ، که البته احتمال اخیر صحیح‏ تر به نظر مى‏ رسد.
    به هرحال، او نزد شیخ طریقت خود که در آن زمان از بزرگانِ سلسله ذهبیه و شیخ ارشاد و خرقه این طریقت بود، به کسب علوم و معارف الهى و طى طریق پرداخت، و به دامادى شیخ على ‏نقى نیز مفتخر شد.
     قطب‏الدین در فصل الخطاب، سبب گرایش و تمایلش را به عرفان و تصوف در دوران عنفوانِ جوانى چنین به نظم آورده است:
و انّى فقیر لم ازل کنت طالبا                    حقائق علم الحکمه النبویه
و قد کنت طفلاً راغبا فى                           معارف  الهیّه قدسیّه ولویّه
و حصّلتها فى عنفوان الشباب من                  منابع علم الحضره الازلیّه
منابعها العلیا لدى عرفانها                            مدینه علم الحکمه الیثربیّه
بلاشوب ابحاث الذین تلفّقوا                             خیالات یونانیّه فلسفیّه
مدینه علم المصطفى منبع الهدى                  تجلّت باشراقاتنا الحکمیّه
دخلت بحمداللّه من بابها الّذى                        الیه المأب و هو نورالولایه
ولایته خیر کثیر و انّها                                هى الحکمه العظمى الّتى فى عقیدتى     
قطب ‏الدین، شیخ على ‏نقى را بسیار ستوده و او را یگانه دراویش زمان خود و فردى کامل خوانده است:
على‏نقىّ کامل بصفاته                                        و اخلاقه القدسیّه الملکیّه
دلیل طریق الفقر و الفقر فخره                          بنهج تأسّى المصطفى بالرّساله
و کان فریدا فى دراویش عصره                               و لم ار فیهم مثله فى الجلاله
و کان فقیرا بل حقیرا بعین من                                 ترائى له استکبار عجب الفضیله
و لم یعرفوا فى عصره قدره الّذى                              سیظهر عند النّشاءه الاخرویّه
                                                           *
لقد کنت دهرا طالبا ما طلبته                                    کما انت فى منهاج علم الدّراسه
لقینا اولى فضل کثیر و لم نجد                                 لدیهم سوى ابحاثها الجدلیّه
ولکن سمعنا ان فى ملک ربّنا                                   مدینه علم الحکمه الاحمدیه
شممنا وجدنا منه رائحه الهدى                                 هناک تمنّینا دخول المدینه
راینا کبارا عارفین طریقهم                                         طریقه زهد المرتضى بالمودّه
فقالوا دخول الباب ممتنع بلا                                     طریقه اهل الفقر نهج الولایه
اجبنا و متنا فى الشباب بترکنا                                 هوى النفس دهرا فى سلوک الطریقه     
درباره ملاقات سید قطب ‏الدین با شیخ على ‏نقى اصطهباناتى، و تشرّف او به طریقت ذهبیه و همچنین ازدواجش با دختر شیخ على ‏نقى حکایتى نقل کرده و گفته ‏اند که پس از کسب معارف الهى و طى طریق، شیخ على ‏نقى اصطهباناتى به او گفت: «پیر عشق من جناب شیخ نجیب‏الدین رضا رحمه‏اللّه علیه در حق شما سخنى فرموده و وصیتى کرده و آن این است که فرمود: از قصبه نیریز سیّد عزیز، بزرگوار و ولى نامدارى بیرون مى‏آید که شورى در عالم مى ‏افکند. در آن نیز سرى از ما هست، مى‏باید او را تربیت نمائى و خلیفه ارشاد خود کنى، او بر قدم ما در ولایت حرکت مى‏نماید، ولى قدمش از ما سریع‏تر است در ولایت، به سبب سیادت و بزرگ ‏زادگى از خانواده سیادت  و ولایت ... من از جانب پیر عشق خود مأمورم که صبیه خود را به شما عقد نمایم ».
    مطالب بالا در رساله «یک قسمت از تاریخ حیات و کرامات حضرت سید قطب ‏الدین» آمده و دیگران نیز به نقل از آن، این حکایت را ذکر کرده ‏اند .
    سید قطب ‏الدین پس از وفاتِ استادش، قطبِ سلسله ذهبیه و مروّج آن طریقه شد و بر کرسى ارشاد و تعلیم تکیه زد . نکته ‏اى که غالبِ پژوهشگران چندان به آن توجه نکرده ‏اند آن است که او بعد از این تاریخ ـ ۱۱۲۶ ه . ق. ـ تا اواخر دهه ۱۱۳۰ هجرى قمرى به تحصیل و کسب علوم دینى و بهره بردن از دانشمندان و بزرگان علم و عرفان آن عصر ادامه داد و هر چند در آن زمان او قطب سلسله ذهبیه بود، امّا دست از آموختن برنداشت. اینکه گفته ‏اند او تا قبل از تشرّف به سلسله ذهبیه و ارادت به شیخ على‏نقى اصطهباناتى، تمامى علوم ظاهرى و حکمت یونانى را آموخت، مبالغه‏آمیز و خلاف واقعیت است، زیرا اگر چنین بوده، تحصیل و تلمذ او نزد استادانِ بزرگ و نامدار، تا اواخر دهه ۱۱۳۰ ه . ق. ، بى‏معناست.
    سید قطب‏ الدین پس از آن، به شیراز مهاجرت کرد و به تکمیل تحصیلات خود در ادبیات عرب، فقه، حدیث و حکمت پرداخت . احتمالاً در همین دوره ـ یعنى در فاصله ۱۱۲۶ تا ۱۱۲۸ ه . ق. ـ نزد شاه محمد دارابى معروف به اصطهباناتى  (متوفى حدود ۱۱۴۰ ه . ق.) مولامحمدعلى سکّاکى شیرازى  (متوفى نیمه سده ۱۲ ه . ق.)، عالم و ادیب معروف شیراز، تلمّذ کرد . علاوه بر آنان، از بزرگان دیگرى نیز بهره برد که در ادامه به آنان اشاره خواهیم کرد.
    قطب‏الدین از شاه محمد دارابى با تکریم بسیار یاد مى‏کند و او را استاد تمام افاضل دارالعلم شیراز مى‏خواند، و در تعریف استادش مى‏گوید: «العالم الفاضل المتبحر استادى و من الیه فى روایه ائمتنا المعصومین صلوات الله و سلامه علیهم استنادى و جامع‏المعقول و المنقول حاوى الفروع و الاصول العلاّمه الفهّامه المولى شاه محمّد الدّارابى قدّس اللّه روحه و کان استاد کلّ افاضل دارالعلم شیراز فى عصره و عندى رسالته المسمّى بمعراج الکمال بخطه (ره) فى تحقیق معنى الشیخ و الارشاد و المرید و الاسترشاد ».
    همچنین مولامحمدعلى سکاکى شیرازى  را «عالم»، «فاضل» و «متبحر» خوانده است .
    او پس از آن، رهسپار نجف اشرف شد. از آنجا که سیدقطب‏الدین در سال ۱۱۲۹ ه . ق. در کوفه بوده است، لذا مى‏بایست در حدودِ سال ۱۱۲۸ ه . ق. به سوى عراق رفته باشد. در فصل الخطاب و به تبع آن در رساله «یک قسمت از تاریخ حیات و کرامات حضرت سیدقطب‏الدین» از ملاقات سید قطب‏الدین با سید هاشم در مسجد کوفه در تاریخ ۱۱۲۹ ه . ق. سخن به میان آمده است: «و لقد لاقیته سنه الف و مائه و تسعه و عشرین فى مسجد الکوفه و لقد اجلسنى کثیرا و لقد عاشرته ذات یوم فرایته من مخلصین طریقه الفقراء الالهیین و العرفاء الربانیین ».
    سید قطب‏الدین او را بسیار ستوده و علاوه بر آنکه او را از جمله مخلصان در طریقت فقیران الهى و عارفان ربّانى خوانده، از وى با عناوین «السید المشهور بین الخاص و العام الزاهد الناسک الورع العالى ...» یاد کرده است .
    سید قطب‏الدین، چنانکه خود او در برخى از آثارش گفته، در سال ۱۱۳۰ ه . ق. در قزوین بوده است، از این رو، مدّت اندکى در خدمت سیدهاشم تلمذ کرد و پس از آن رهسپار ایران شد و در سال ۱۱۳۰ ه . ق. وارد قزوین گردید. در مقدمه ترجمه منظوم دعاى صباح گفته است: «... این فقیر قریب به سى سال قبل از این، سنه هزار و صد و سى در بلده قزوین این دعاى بزرگوار ] دعاى صباح ] را به خط کوفى از روى خط عالم ربّانى و فاضل صمدانى صاحب علم یقینى میرابراهیم قزوینى طیّب اللّه مضجعه نقل نموده ... ».
    او در قزوین از محضر میرابراهیم قزوینى (متوفى ۱۱۴۵ یا ۱۱۴۸ ه . ق.)  استفاده کرد. ستایش قطب‏الدین از میرابراهیم قزوینى با عناوینى چون: «عالم ربّانى و فاضل صمدانى، صاحب علم یقینى»، نشان‏دهنده مراتب علمى و معنوى وى است . قطب‏الدین علاوه بر تلمّذ نزد میرابراهیم، نسخه‏اى از دعاى صباح را که به خط کوفى توسط میرابراهیم کتابت شده بود، استنساخ کرد و نیز منظومه علویه در نحو را با عنوانِ ارجوزه فى العوامل النحویه در همانجا به نظم آورد .
    پس از آن، او رهسپار مشهد مقدّس شد و در آنجا با میرمحمدتقى خراسانى آشنایى یافت. قطب‏الدین ارادت بسیارى به این استاد داشته و او را: «السید الفاضل المشهور فى جمیع بلاد العالم الّذى کامل فى عصره من اولى الارشاد و مرشد اهل الاسترشاد المؤمن الصالح الورع النقّى میرمحمدتقى الخراسانى قدس الله»، خوانده و در سفر از مشهد مقدس به اصفهان همراه و هم‏صحبت او بوده است .
    سید قطب‏الدین مى‏بایست قبل از حمله افغانها ـ یعنى پیش از سال ۱۱۳۴ ه . ق. ـ به اصفهان رسیده باشد. زیرا علاوه بر آنکه بیشتر منابع به حضور او در اصفهان، پیش از آن تاریخ اشاره کرده‏اند ، وى مدتى نیز در اصفهان از محضر مولامحمد صادق اردستانى (متوفى حدود ۱۱۳۴ ه . ق.) بهره برده است. او خود در فصل الخطاب گفته است که مدّت هفت سال نزد مولامحمدصادق تلمذ کرد  ؛ امّا با توجه به سال فوتِ اردستانى  و سال ورود قطب‏الدین به اصفهان ـ در حدود ۱۱۳۱ یا ۱۱۳۲ ه . ق. ـ این مطلب درست نمى‏نماید.
     به هر حال، او در حدود ۱۱۳۱ یا ۱۱۳۲ ه . ق. وارد اصفهان شد و از محضر اردستانى و آقا خلیل  استفاده کرد ، و تا اوایل دهه ۱۱۴۰ ه . ق. در آنجا اقامت گزید. علاوه بر آن، چنانکه خود او اشاره کرده است، در شهرهاى اصفهان، شیراز، قزوین و کاشان خدمت بسیارى از عالمان و دانشمندان رسید و از محضر آنان سود جست .
    قطب‏الدین در اصفهان، از نزدیک شاهد اضمحلال دولت صفویه و نیز بى‏توجهى دولتمردان و برخى از عالمان ظاهرى به اصول و مبانى شرعى و دینى بود و این مطلب را بارها در منظومه‏هاى فصل الخطاب و کنزالحکمه بیان کرده و در آن منظومه‏ها، اوضاع آشفته سیاسى ـ اجتماعى و دینى سالهاى پایانى حکومت شاه سلطان حسین صفوى را به نظم آورده است.
     او سبب و علّت اصلى فتنه افغانها را «استکبار اهل فضیلت» بر فقیران و عارفان الهى، و لعن و طعن و تشنیع ایشان بر «اکابر اهل اللّه و اجلّه اهل ولایت» دانسته است. علاوه بر آن، کفران نعمتهاى الهى را نیز از اسباب و علل این فتنه‏ها برشمرده است.
     به گفته سیدقطب‏الدین على‏رغم اینکه تفوق و برترى دولت صفویه به سبب توجه و عنایت نیاکان آنان به دراویش و عارفان بوده است، امّا در سالهاى پایانى حکومتِ صفویان، با آن گروه به عداوت پرداختند و آنان را مورد تحقیر و ایذاء قرار دادند. او اظهار داشته است که برخى از مجذوبان را در آن عصر مشاهده کرده که بر این جماعتِ شریر نفرین مى‏کردند و نصایح و هشدارهاى وى و نیز نامه‏ها و رسائلى که نگاشت و در میان مردم و فضلا منتشر ساخت، مانع از نفرینِ آنان نشد.
     قطب‏الدین، در بروز این مصایب و گرفتاریها، بیش از همه، عالمان ظاهرى را مقصر مى‏داند ؛ آنان که با اولیاى الهى بناى مبارزه نهادند و دچار کبر و غرور شدند. او در ادامه به عالمان ظاهرى توصیه کرده است که «خطبه قاصعه» نهج‏البلاغه را با بصیرت قلبى مطالعه کنند، زیرا در آن خطبه از حسد ابلیس و مغضوب شدن او به تفصیل سخن به میان آمده است. وى، افغانها ـ به ویژه محمودافغان ـ را درویش ناصبى و از اولاد خالد بن ولید خوانده و گفته است:
و ذریه من خالد بن الولید قد                                طغوا فى بلاد الشیعه العلویه
هناک دراویش النواصب غالبوا                               على ملک ایران باعظم فتنه   
  علاوه بر عالمان ظاهر و حاکمان جور، از برخى از دراویش شیعى نیز که با آنان مدارا کردند، انتقاد کرده است:
و بعض دراویش التشیع وافقوا                                            و قد عجزوا بل صورعوا فى الهلاکه
    قطب‏الدین از عالمان ظاهرى با عنوانِ «اشباه اهل العلم» یاد کرده و آنان را افرادى متزلزل و بى‏ثبات خوانده و اظهار داشته است که چون ارکان عزّت و جاه دنیوى خویش را به سبب فتنه افاغنه متزلزل دیدند، به روستاها و اطراف اصفهان فرار کردند و پنهان شدند. درباره لغزش و فساد اهل علم گفته است:
 وزلّه اهل العلم تاللّه تفسد                                 العوالم فى نصّ الکبار الائمّه
که اشاره است به حدیثِ معروف «اذا فسد العالِم فسدت العالم».
     در اینجا به برخى از ابیاتِ منظومه فصل الخطاب که تصویرى منظوم از اوضاع آشفته سیاسى ـ اجتماعى و دینى سالهاى پایانى حکومت شاه سلطان حسین صفوى به دست داده است، اشاره مى‏کنیم:
الا انّما استکبار اهل الفضیله                              على الفقراء العارفین الاجله
ولعنتهم فى کل جمع و مجلس                         على اولیاء اللّه اهل السعاده
و تشنیعهم من حیث فتنه جاههم                     اکابر اهل اللّه اهل الولایه
و کفرانهم نعماءه جلّ شأنه                              کما هو مشهود بحکم المحجّه
لقد صار برهانا صحیحا منشأ                             لتخریبهم ایرانهم بالبلیه
و اشباه اهل العلم تاللّه خرّبوا                           ممالکهم بالفتنه الحدسیّه
و اجدادهم کانوا یهودا و بعضهم                         نواصب قبل الدوله الصفویّه
و من همّه الشیخ الصّفى تشیّعوا                     بحشمته صاروا کبار الاعزّه
و دولته من همّه الفقراء قد                               تعالت بمسعاهم على کلّ دوله
ولکن بمسعى هؤلاء الّذین قد  طغوا                  حیث استغنوا بدعوى الفضیله
لقد هدّمت فى ملک ایرانهم لهم                       صوامع اهل الفقر فى کلّ بلده
و یومئذٍ قد سدّه جاه الفضیله                            منابع تلک الدوله الموهبیّه
الا ان اهل الفضل صاروا اعزّهً                              بدوله تلک العارفین الاجلّه
بانعمه سبحانه قد تغرّروا                                  و ابائهم کانوا لئام الاذلّه
و یا لیتهم کانوا على دین جدّهم                        و لم یفسدوا فى ملکهم بالخصومه
و ما بارزوا فى حربه جلّ شأنه                            مع الاولیاء الاصفیاء الاعزّه
و هم شنّعوا عند افتراء لسانهم                         طریقه اهل الفقر من غیر حجّه
و ما عرفوا تلک الدّراویش اذ طغوا                       علیهم استغنائهم بالحماقه
و فى غرّه استکبارهم ما تواضعوا                       لهم بل اذلّوهم لفرط السّفاهه
و حینئذٍ ماتت مطایا عقولهم                             و قد اعرضوا عن درب دارالسّلامه
و ما اعتبروا من کبر ابلیس حیثما                       لقد اخبر الجبّار فى کلّ قصّه
کان لم یروا نهج‏البلاغه مطلقا                           و ما شاهدوا انواره بالبصیره
لقد غفلوا عن خطبه  فیه سمّیت                       بقاصعه کى یفهموا بالکیاسه
و انشدکم باللّه ان تنظروا الى                           شروق معانیها بنور الفراسه
و انشدکم باللّه ان تنظروا الى                           حقائقها العلیا بنور الفطانه
و انشدکم باللّه ان تنظروا الى                           مواعظه بالهمّه العلویه
الا یا ایّها الاخوان واحسرتا على                         ممالکه من کید اهل الفضیله
لقد حقّروا قوما کبارا اعاظما                               اعزّهم الرحمن ربّ البریّه
بآیه «واصبر نفسک»  امتاز قدرهم                      کما فى احادیث الکرام الائمّه
لقد حاربوا اللّه الجلیل بلعنهم                            على اولیاء اللّه فى کل بلده
فغیرته العلیا هنالک اهلکت                               ممالکهم من حیث تلک العداوه
و کفرانهم نعمائه جلّ شانه                               بتحقیر تلک العارفین الاجّله
و اىّ نعیم کان اعظم حشمه                             بکفرانهم من حیث فرط الجهاله
هنالک احلوّا قومهم و نسآئهم                           و اولادهم دارالبوار المصیبه
و شاهدت مجذوبین فى عصرهم دعوا               علیهم لدى ایذائهم بالاهانه
ذکرت لهم بالنّصح قصّه یونس                           و دعوته فى قومه بالبلیّه
ولکنّهم بعد انکسار قلوبهم                               علیهم دعوا لم یعبأوا بنصیحتى
و هم قتلوا ایضا لدى الفتن الّتى                        احاطت على ایران من کلّ وجهه
اماجد اهل الفقر اهل الدعا فى                          ممالک خلق اللّه فى کلّ امّه
ولکن راینا ان اکارمهم دعوا                                علیهم لدى ایذائهم ذات لیله
و قد امنوا عند الدعا بجمعهم                            و لم یکظموا غیظ القلوب المصابه
هناک دراویش النّواب غالبوا                               على ملک ایران باعظم فتنه
و ذریّه من خالد بن الولید قد                             طغوا فى بلاد الشیعه العلویه
فراعنه من حزب افغان خاصموا                          و قد عاملوا مع اهلها بالاهانه
فجاسوا بلارحمٍ خلال الدّیار اذ                          لقد دخلوها باعتداء و عنوه
و قد قاتلوا اهل الممالک فى قرى                     محصّنه من غیر رحمٍ و رأفهٍ
و بعض دراویش التشیع دافعوا                          و قد عجزوا بل صورعوا فى الهلاکه
و بعض اولى البابهم لم یدافعوا                         مقادیره سبحانه فى البلیّه
ولکنهم قد صابروا فى بلائهم                           و ما نازعوا بل عاملوا بالتّقیّه
و اشباه اهل العلم حین تزلزلت                        دعائمهم فى حبّ جاه الفضیله
لقد هربوا عند المصائب فى القرى                     و عزّتهم قد بدلّت بالمذلّه
فذاقوا و بال اللّعن حین تخاصموا                       مع الفقراء العارفین الاعزّه
وزلّه اهل العلم تاللّه تفسد                              العوالم فى نصّ الکبار الائمّه
و زلاّتهم ادهى الدّواهى العظام بل                    وقائعها مثل انکسار السفینه
فتغرق فى البلوى لدى هیجانها                        و تغرق من فیها بامواج فتنه
کما قال فى القرآن جلّ ثنائه                             تعالى لدى ا نذار اهل البصیره
و ذلک معنى واتّقوا الفتنه  الّتى                        تصیب جمیع النّاس فى کلّ بلده
لقد اسرت اولادهم و نسآؤهم                          هناک انتقاما فى ضیوق المذلّه
ففتنه زلاّت الافاضل قد جرت                             على کلّ اهل الملک بالتبعیّه
فانشأت انواع الرّسائل ربّما                               تنبّه اصحاب العقول الرّزینه
و اوراق مسوداتها بعد عندنا                               فلم ار قلبا قابلا للنصیحه
                                                       *
و زلّه اهل العلم تاللّه تفسد                              العوالم فى اخبارنا العلویّه
و یغرق اهل الملک فى هیجانها                        و زلّتهم مثل انکسار السفینه
الا انّ اهل العلم فى حبّ جاههم                      لقد خرّبوا الامصار من کلّ وجهه
و هم اصل تلک الواقعات الّتى بها                      لقد خرّبت ایران اوّل مرّهٍ
                                                      *
قداتّهموهم بالضّلالِ و کابروا                            اکابر حزب الشیعه الرّضویّه
و سمّوا جمیع العارفین بفهمها[بفهمهم]         بصوفیّه من حیث فرط الحماقه
و انّهما اصل الفساد الّذى لقد                         رأیناه فى ایران قبل البلیّه
ولکن اشباه الّذین تزهّدوا                               بمنهاج فقر الملّه الاحمدیّه
لقد افسدوا فى ملک ایران اوّلاً                        ولم یسلکوا منهاج اهل الشریعه
قد اتّخذوا باللّهو و اللّعب دینهم                       و قد عاملوا فى دینهم بالاباحه
و قد اثّروا اهواء انفسهم على                          ریاضات شرع اللّه ربّ البریّه
    چنانکه او خود در فصل الخطاب اشاره کرده، شیخ على‏نقى اصطهباناتى حدود ۹ سال قبل یعنى در سال ۱۱۲۵ ه . ق.، فتنه افغانها را پیش‏بینى کرده بود:
و اخبر شیخى قدس الله روحه                      بتسع سنین قبل تلک البلیّه
بفتنه اهل الملک عند ابتلائهم                       بلعن الکبار الاولیاء الأعزّه
و عدّ البلیّات الّتى وقعت على                        ممالک ایران بنور البصیره
فصارت کما قد قال قدّس سرّه                       الى یومنا هذا بصدق المقاله     
در رساله «یک قسمت از تاریخ حیات و کرامات حضرت سید قطب‏ الدین محمد» و نیز در کتابِ میزان الصواب، و به تبع آن در منابع و پژوهش هاى معاصر، از ملاقات و مکاتبه سید قطب‏الدین با شاه سلطان حسین صفوى سخن به میان آمده است.
     گفته ‏اند که او، شاه را از فتنه قریب‏ الوقوع افغانها آگاهانید و به او هشدار داد، امّا جواب سلطان این بود که: «راست است که فتنه افاغنه در کار است، ما هم خود به علاوه تدارک دولتى، تدارک دعائى کرده قدغن فرموده ‏ایم در اندرون که از رجال و نساء سادات موسویه، نخود را لااله الاّ اللّه بخوانند صباحا و مساءً درکارند ان شاء الله آش معتبرى فراهم کرده به کل خلق مى‏ خورانیم از باطن سادات موسویه دفع بلا خواهد شد، از جناب شما هم ملتمس دعا هستیم که دولتخواهى فرموده ‏اید، زیاده زحمتى نیست ».
    این جواب تحقیرآمیز و مشحون از طعن و تعریض که خود نشان‏ده حماقت و جهالت شاه سلطان حسین است، سیدقطب ‏الدین را مأیوس گردانید .
    راز شیرازى و به تبع او برخى، علاوه بر ذکر ملاقات قطب‏ الدین با شاه، حکایتى افسانه‏گونه به صورت واقعه روحانى در ذکر کرامات سید آورده‏اند  که البته نه تنها دلیلى بر کرامات سید نیست بلکه بسیار عوامانه و ساده‏لوحانه به نظر مى‏رسد. این‏گونه کرامات که به او نسبت داده‏اند، نه تنها چهره واقعى و حقیقى او را نمایان نمى‏سازد و تصویرى روشن و واضح از شخصیت او به دست نمى‏دهد بلکه شخصیت و مقام و منزلت علمى و عرفانى وى را نیز در هاله‏اى از اوهام و خرافات عوام‏پسندانه پنهان و مخفى مى‏دارد. به هرحال، قطب‏الدین در یکى از سخت‏ترین، پرآشوب‏ترین و بحرانى‏ترین دوره‏هاى حکومت صفویان در اصفهان زیست. با توجه به مطالبى که در فصل الخطاب آورده، دانسته مى‏شود که او سالها پس از تصرف اصفهان توسط افغانها، در آنجا سکونت داشته است، زیرا از نجات خود و خانواده‏اش از بلاها و مصیبتها و از فتح دوباره اصفهان و ورود شاه طهماسب دوم (حک ۱۱۳۵ ـ ۱۱۴۵ ه . ق.) ـ که در تاریخ ۱۱۴۲ ه . ق. اتفاق افتاده ـ سخن به میان آورده است  از این رو، مى‏توان به احتمال گفت که وى تا حدود ۱۱۴۲ ه . ق. در اصفهان بوده است. او ضمن اشاره به نجات و رهایى خود و خانواده‏ اش از فتنه و بلاى افغانها، به ورود شاه طهماسب نیز اشاره کرده و گفته است که رساله ‏اى با عنوانِ طبّ الممالک جهت راهنمایى شاه و دولتمردان نوشت:
و طوفانه قد کان یوما و قد مضت                سنون بتلک الفتنه الحندسیّه
و کنّا بحمداللّه سبحانه على                    سفینه آل المصطفى بالرساله
سفینتهم تجرى بنا و باهلنا                      سنین بموج کالجبال الرفیعه
فواعجبا فیما شهدنا و یا لها                      من الفتنه العظمى الّتى کالقیمه
                                                      *
و من بعد ان قد جاء طهماسب شاه فى     صفاهان من بعد انقضاء البلیّه
رجوت صلاح الملک بعد فساده                  الّذى کان فى الافاق ادهى المصیبه
واشفقت فى نکس الفساد و طالما           لقد خضت فى تحقیق تلک الطبابه
و قد حدثت اسباب نکس الفساد بل          علامته فى وجه اهل الفضیله
کتبت لهم طبّ الممالک ربّما                    نعالجها من طبّ اهل البصیره
لکى یستفیقوا من غوائل سکرهم             و لایقعوا فى مثل تلک الحکایه
هناک بقایا هؤلاء تقرّبوا                             الى الملک المغرور بالجاهلیّه
افاضلهم لاذوا بجّهال ملکهم                     فکانوا کما کانوا بلانور عبره    
 بسیارى از پژوهشگران پنداشته ‏اند که سید قطب ‏الدین بعد از اصفهان ـ و حتى قبل از حمله افغانها ـ به نجف‏ اشرف هجرت کرد . امّا لازم است یادآور شویم که او تا حدود ۱۱۴۲ ه . ق. در اصفهان بوده و سپس ازآنجا به شیراز بازگشت و تا حدود دو دهه ـ یعنى تا اوایل دهه ۱۱۶۰ ه .ق. ـ در آنجا به تعلیم و تربیت مریدان، تألیف و تصنیف و وعظ و ارشاد اشتغال ورزید.
     راز شیرازى به نقل از استادش، محمدحسن قزوینى مجتهد، گفته است که سید قطب ‏الدین در زمان اقامتش در شیراز، در طاق مروارید مسجد جامع دارالعلم شیراز تدریس مى‏ کرده است . همچنین از ارادت و عنایت تقى‏ خان شیرازى، حاکم شیراز ، نسبت به سیدقطب، سخن به میان آورده و حکایاتى نیز از ارتباط آن دو نقل کرده است ؛ از جمله گفته است که تقى‏ خان، یک حمام، یک کاروانسرا و چند دکان در شیراز وقف سید کرد .
    مؤلف رساله «یک قسمت از تاریخ حیات و کرامات حضرت سید قطب‏الدین ...»، کرامات عوام‏پسندانه متعددى را به ویژه در آن زمان که سیّد در شیراز بوده به او نسبت داده  که بیشتر ساخته و پرداخته مؤلّف آن رساله است. برخى از محققان نیز بدون هیچ نقدى، آن مطالب را نقل کرده‏اند .
    او در این مدت، به زادگاهش نیریز سفر کرد و گفته‏اند که در آنجا مدتى در آرامگاه شیخ عبداللّه مغربى  به تدریس پرداخت . راز شیرازى از سفر او به کازرون، بوشهر و جزیره خارک سخن به میان آورده و گفته است: «در وقت توقف آن حضرت در شیراز طبع مبارک آن حضرت از معاشرت خلایق انزجار حاصل کرده تشریف بردند به بوشهر و از آنجا به کشتى نشسته به جزیره خارک تشریف بردند که در وسط بحر عمان واقع است و در آن کوهى است و در آن کوه مقبره‏اى است که مى‏گویند مزار امام‏زاده حنفیه است مدت متمادى در آن کوه مشغول به خلوت و عزلت و ریاضات شاقه و ذکر الهى متوکلاً على الله بوده  ...».
    در ادامه گفته است که میرزا محمد نیشابورى به خدمت او به جزیره خارک رفت، و نیز از مکاتبه سید قطب‏الدین در جزیره خارک با محمدهاشم شیرازى (متوفى ۱۱۹۹ ه . ق.) سخن به میان آورده است . این مطالب نیز به نظر مى‏رسد که ساخته و پرداخته راز شیرازى باشد و اگر هم سفر او را به کازرون، بوشهر و یا جزیره خارک درست بدانیم، به احتمال مى‏بایست به سبب آشفته شدن اوضاع شیراز در سالهاى ۱۱۵۶ تا ۱۱۵۸ ه . ق. باشد .
    سید قطب‏الدین در مدّت اقامتش در شیراز، شاگردان و مریدانى تربیت کرد که مهمترین آنان محمدهاشم شیرازى، خلیفه و داماد او بود . محمدهاشم در «ولایت نامه» او را بسیار ستوده و او را «نور مشکاه ولایت» خوانده است:
بشنو این رمز از لسان قطب دین                                              نور مشکاه ولایت قطب دین  

   او در اوایل دهه ۱۱۶۰ ه . ق. ـ به احتمال در ۱۱۶۳ ه . ق. ـ رهسپار نجف‏اشرف شد. راز شیرازى در سبب هجرت او حکایتى نقل کرده که مانند بسیارى از مطالب آن کتاب، ساختگى به نظر مى‏رسد .
    سید قطب در تاریخ ۱۱۶۳ یا ۱۱۶۴ ه . ق. به نجف ‏اشرف رسید. او در رساله عرفانى که در سال ۱۱۷۰ ه . ق. خطاب به محمدهاشم نوشته، از «توقف شش‏ هفت سال در ارض مقدّس نجف» سخن گفته  و محمدهاشم نیز در رساله ‏اى که بعد از آن یعنى در ۱۱۷۱ ه . ق. به نقل از او نگاشته، به اقامت هشت ساله استادش در نجف اشرف اشاره کرده و اظهار داشته است که «... قطب الافاق سید قطب‏ الدین محمد ادام الله برکاته ... قرب هشت سال است که در نجف اشرف ... در گوشه فقر منزوى و متوطن مى‏ باشند ».
    قطب‏ الدین تا آخر عمر در نجف اشرف سکونت گزید و در آنجا به تدریس و تصنیف و تربیت مریدان همّت گماشت. گفته‏ اند که در آنجا، «شبها مجلس انسى دائر مى‏ کرد و افاضات باطنیه و عنایات ظاهریه به اهل درد و شوق در آن محفل مى ‏نمود و فرزند رشیدش سیّد على ... که از اولیاى وقت بود بعد از افاضات پدر بزرگوارش قرآن به لحن عرب مى‏خواند ». او بیشتر آثار خود را در نجف اشرف به رشته تحریر درآورد. در منظومه فصل الخطاب از هجرت خود به نجف اشرف و تألیف و تصنیف آثارش سخن به میان آورده و گفته است:
هنالک من ایران قد صرت هاربا                       ولذت الى قبر الکبار الائمّه
و قد کان من تلک الرّسائل هذه                      الرّساله فى الاوراق عند البلیّه
و من بعدها اوراقها قد تفرقت                         ولم یمض لى فى جمعها یوم فرصه
فالّفتها عندالورود بمشهدٍ                              العزى مزار الحضره العلوّیه
واثبتت بالبرهان ان ولآئه                                ولایه ذات اللّه من غیر شبهه
                                                    *
قدمت الیهم من بلاد بعیده                             فررت الى دارالسّلام المنیعه

                                                    *
مشهد جدّى عند شیعته الاولى                     توقّعت منهم حق نور المودّه    
 علاوه بر آن، به تدریس و تربیت مریدان نیز پرداخت. در میان اسامى شاگردان

کلمات کلیدینام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي:


اطلاعات:

  • مرجع: کتاب تاریخ و فرهنگ نیریز
  • نویسنده/گردآورنده: محمد جواد شمس نیریزی
  • نوع مدخل: نوشتار
  • تاریخ ثبت:1392/2/24

عکسهای مرتبط :

نوشته های مرتبط :

ویدئوها مرتبط :

* هیچ موردی پیدا نشد...