فهرست دانشنامه مشاهیر

نوشته‌ها

حکم ابقای سیداشرف شیخ‌الاسلام نی ریز ( و توضیحات تکمیلی آیت الله فقیه امام جمعه نی ریز)

حکم ابقای سید اشرف

 

 

 

 

 
«چون پیوسته رعایت حال و توجه احوال هریک از ارباب فضل و کمال و اصحاب دانش و افضال خاصه که به نسب شرافت و حسب لیاقت اصلی باشند منظور نظر و پیشنهاد خاطر است از آنجا که جناب مستطاب شریعتمعاب ملاذالاناب آقا سید اشرف شیخ الاسلام نی‌ریز زید فضله از مروجین دین مبین و از ذراری طیبین طاهرین است در دعاگویی دوام دولت ... و ترویج قوانین شریعت ریاضت کشیده و مستوجب افاضت گشته و همواره ترضیه‌ی خاطر اولیای دولت را از صفات حسنه و حسن عقیدت خود نظماً و نثراً، قلباً و لساناً تذکر خود قرار داده در دولت‌خواهی و صلاح‌اندیشی ملک و ملت و ترویج احکام شریعت معروف آنی غفلت نورزیده، علیهذا این حکم مطاع به امضای فرامین سلاطین سلف انارالله برامینهم و احکام حکام با احتشام سابقه‌ی مملکت فارس و ابقاء منصب جلیل شیخ الاسلامی که سال‌هاست بالارث والاستحقاق به مشارالیه مرجوع است صادر، مقرر می‌شود که خود را کما فی السابق دارای این منصب جلیل و نبیل که از مناصب فخیمه‌ی قدیمه‌ی دولت و ملت است دانسته با رجاء واثق و استحضار کامل مشغول به اصلاح امور شرعیه و قوانین ملیه و اجرای مسایل دینیه بوده در امر تولیت موقوفات مدرسه‌ی غیاثیه و مدرسه‌ی خان و مسجد جامع صغیر و کبیر و آب انبارهای محل، سعی موفور نموده که بر حسب قرارداد واقف امور موقوفه منظم باشد. مقرر آنکه جنابان علماء و سادات و عامه‌ی اهالی نی‌ریز از عالی و دانی نهایت احترام را از جناب مشارالیه نموده ... و صلاح او را در امور شرعیه اصغا و امتثال نمایند. فی شهر صفرالمظفر فی سنه‌ی ۱۳۲۱ [قمری] »
توضیحات آیت الله سید محمد فقیه امام جمعه‌ی نی‌ریز:
شیخ الاسلام یکی از مقامات و مناصب دوران صفویه تا پایان قاجاریه بوده است. کسی که به این منصب گمارده می‌شده مدیریت موقوفات شهر، مساجد شهر، امور شرعی مردم و قضاوت و داوری را به عهده داشته است. تمام امور شرعی زیرنظر شیخ الاسلام انجام می‌شده و علما و سادات و حکام و خوانین شهر باید از او اطاعت می‌کردند. سید اشرف که بوسیله‌ی حکم فوق ابقا شده از سال ۱۳۰۷ تا ۱۳۴۳ قمری شیخ الاسلام نی‌ریز بوده و پس از او پسرش آقا سید علی معین الاسلام بوده که آن هم ۶ -۷ سالی بیشتر دوام نیاورده و با حاکمیت پهلوی پست شیخ‌الاسلامی حذف گردید. منصب شیخ‌الاسلامی را به علمای برجسته‌ی شهر می‌دادند لذا از مرحوم سید نعیمای بزرگ و بعد مرحوم سید عفیفا و بعد سید نعیمای کوچک و بعد سید اشرف به این سمت در نی‌ریز منصوب شده‌اند. اصلیه‌ی اینان از داراب و از سادات باغ بنفشه بوده‌اند. یعنی عموزاده‌های اینان باید در داراب باشند. سید محمد صالح پدر سید نعیم به نی‌ریز می‌آید. سید نعیم معاون مرحوم شیخ امین نی‌ریزی بوده. شیخ امین نی‌ریزی از علمای بسیار بزرگ بوده که بسیاری از وقف نامه‌ها به خط ایشان موجود است. سید نعیم نقش منشی او را داشته و بعد که شیخ امین فوت می‌شود سید نعیم به سمت شیخ الاسلامی منصوب می‌شود و فرزند شیخ امین منشی او می‌گردد. در واقع سید نعیم فرزند محمد صالح، شیخ‌الاسلام نی‌ریز و داراب بوده که ۴ فرزند داشته بعد که به نی‌ریز می‌آید پسر اول او سید عفیف شیخ الاسلام نی‌ریز می‌شود. بعد از او سید نعیم که معروف به سحاب است به شیخ الاسلامی نی‌ریز می‌رسد. بعد از او سید اشرف به این سمت منصوب می‌گردد. یعنی از سال ۱۳۰۷ قمری که مرحوم سید نعیما فوت می‌شود، سید اشرف شیخ الاسلام می‌شود. سید اشرف از زمان ناصرالدین شاه تا احمدشاه تماماً شیخ الاسلام نی‌ریز بوده است. مرحوم پدرم نقل می‌کرد سیداشرف خیلی سید باکمالی بود، هم مجلس‌آرا بود، هم تیرانداز و سوارکار حرفه‌ای عجیبی بود. به ۷ نوع خط می‌نوشته است. علی ایحال از نظر زندگی و مکنت و ثروت بسیار قوی بوده‌اند. مرحوم پدر می‌گفت باغ سروی که روبروی مسجد امام حسن(ع) بوده ۱۴ فیمان بود اما باغ شیخ الاسلام ۱۶ فیمان یعنی از نظر مکنت و ثروت با خان محل برابری می‌کردند. دسته‌های سینه‌زن به منزل آنها می‌رفتند و شال ترمه به عنوان هدیه دریافت می‌کردند.
 


کلمات کلیدی


نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي:


اطلاعات:

  • مرجع: هفته نامه عصر نی ریز / شماره 108 / 19 تیر 1384
  • نویسنده/گردآورنده:
  • نوع مدخل: نوشتار
  • تاریخ ثبت:1392/9/13

عکسهای مرتبط :

نوشته های مرتبط :

ویدئوها مرتبط :

* هیچ موردی پیدا نشد...