فهرست دانشنامه مشاهیر

نوشته‌ها

در نعت حضرت رسول (ص) (اثر شعله نیریزی)

 محمد، باعث ایجاد عالم                     چراغ محفل اولاد آدم
طفیل هستى او جمله اشیا                ز نورش، عالم ایجاد برپا
کلید گنج رحمت، عقل اول                به صورت مجمل و معنى مفصل
جهان را علت غائى ایجاد                    زرایش کشور توحید آباد
همه ذرات، از مه تا به ماهى            به صدق قول او دارد گواهى
نبودى گر سبب آن گوهر پاک            نشان پیدا نبود از آب و از خاک
همه هستى ز ذات او بود هست      کلید هستیش نبود چو در دست
نکردى خلق را، گر رهنمایى               نهان مى‏بود، آثار خدایى
جهان را مقصد و مقصود او بود         دو عالم در عدم، موجود او بود
دمید اندر تن آدم، دمش، روح           هم او بُد ناخدا در کشتى نوح
نخواندى گر خلیلش از دل و جان       کجا بروى شدى آتش گلستان
نجُستى گر مسیح از فیض او بخش   ز فیض دم نمى ‏گردید، جان بخش
ندیدى گر کلیم از روى او نور               هنوز افتاده بُد در وادى طور
الا اى رهنما، پیغمبر پاک                 طفیل ذات او، اجرام افلاک
تویى بى‏عذر آور صاحب گناهان          به دامان تو دست داد خواهان
ز رحمت بر من شوریده ایام             درِ احسان مبند از راه انعام
اگرچه غرقه در بحر گناهم                 نباشد جز تَولاّیت پناهم
خصوصا سرور بزم ولایت                 على، آن اختر برج هدایت
وصىّ مصطفى نفس پیمبر              نبى را از ره رتبت برادر
قسیم نار و جنت، سرور دین          ولى حق به عالم، رهبر دین
ز نیرویش عیان  دست خدایى        کلید مخزن مشکل گشایى
 چو شد تیغ کجش در کار دین‏راست   ز تیغش، رنگ کفر از دهر برخاست
  دلیل راه خضر، استاد جبریل         به شأنش سر به سر، آیات تنزیل
 از او بر پا بود دین الهى                   مطیع امر او مه تا به ماهى
  پس از وى، یازده فرزند پاکند            که بى آلایش این آب و خاکند
 به عالم رهنما و حجت حق               امام و پیشوا و نور مطلق
  همه مشکوه نور کردگارند              چراغ روشن شب هاى تارند
خداوندا به حق چهارده نور             مکن ما را ز لطف خویش مهجور

 کلمات کلیدی


نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي:


اطلاعات:

  • مرجع: کتاب تاریخ و فرهنگ نیریز
  • نویسنده/گردآورنده: محمد جواد شمس نیریزی
  • نوع مدخل: نوشتار
  • تاریخ ثبت:1392/3/4

عکسهای مرتبط :

نوشته های مرتبط :

ویدئوها مرتبط :

* هیچ موردی پیدا نشد...